Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ / Yönetim

/ +90 (312) 586 8501


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Sınav Oluşturma Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Celal AKTAŞ

/ +90 (312) 586 8502


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Universitesi

Araştırma Konuları : ELT, Hukuk Çevirisi, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Materyali Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK / Akademik

/ +90 (312) 586 8541


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sözdizimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Biçimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Alper ÖZMADEN / Akademik

/ +90 (312) 586 8532


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Öğretmen algıları.

Öğr. Gör. Meriç TÜMER / Akademik

/ +90 (312) 586 8507


Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Materyal Araştırma ve Kullanımı, Materyal Geliştime ve Üretme, Materyal Geliştirme, Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Ercan KARŞI / İdari Personel

/ +90 (312) 586 8487