Öğr. Gör. Pınar AKSOY

pinar.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8506


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Cinsiyet ve Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Celal AKTAŞ

celal.aktas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8502


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Universitesi

Araştırma Konuları : ELT, Hukuk Çevirisi, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Materyali Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayşe Ugur Arıkdal ARGAV

ayse.arikdal@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8526


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sınav ve Materyal Üretimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ömer BUDANIR

omer.budanir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dil Gelişimi, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gökçe ÇATALBAŞ

gokce.catalbas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8516


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Materyal Geliştime ve Üretme, Sınav Değerlendirme, SINAV OLUŞTURMA TEKNİKLERİ, Sınav ve Materyal Üretimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Öğr. Gör. Hasan Emre ÇIRKAN

emre.cirkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8545


Lisans: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Tercüme, Öğretmen Eğitimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Öğr. Gör. İrem KARABIYIK

irem.karabiyik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8548


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Merve ÖKSÜZOĞLU

merve.oksuzoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8547


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Alper ÖZMADEN

alper.ozmaden@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8532


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Öğretmen algıları.

Öğr. Gör. Yasemin ÖZFINDIK

yasemin.ozfindik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi Metod ve Teknikleri, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, İleri Yazım Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK

evren.ozturk@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8532


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sözdizimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Biçimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Cemil SAPMAZ

cemil.sapmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8545


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Okutman Hakan TİLGEL

hakan.tilgel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8510


Detaylı Özgeçmiş

Ercan KARŞI

ercan.karsi@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8585


Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Can Ece BOZ

boz.canece@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8534


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi (devam ediyor)

Öğr. Gör. Dilek İŞLER

dilek.isler@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8530


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aylin TEPE

aylin.tepe@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00