Öğr. Gör. Pınar AKSOY

/ +90 (312) 586 8542


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Cinsiyet ve Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Celal AKTAŞ

/ +90 (312) 586 8502


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Universitesi

Araştırma Konuları : ELT, Hukuk Çevirisi, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Materyali Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayşe Uğur ARGAV

/ +90 (312) 586 8526


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sınav ve Materyal Üretimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ömer BUDANIR

/ +90 (312) 586 8541


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dil Gelişimi, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gökçe ERDOĞAN

/ +90 (312) 586 8506


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Materyal Geliştime ve Üretme, Sınav Değerlendirme, Sınav Oluşturma Teknikleri, Sınav ve Materyal Üretimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Öğr. Gör. Hasan Emre ÇIRKAN

/ +90 (312) 586 8525


Lisans: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Tercüme, Öğretmen Eğitimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İrem KARABIYIK

/ +90 (312) 586 8506


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Merve ÖKSÜZOĞLU

/ +90 (312) 586 8526


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Alper ÖZMADEN

/ +90 (312) 586 8532


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Öğretmen algıları.

Öğr. Gör. Yasemin ÖZFINDIK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi Metod ve Teknikleri, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, İleri Yazım Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK

/ +90 (312) 586 8541


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sözdizimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Biçimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Okutman Hakan TİLGEL

/ +90 (312) 586 8510


Detaylı Özgeçmiş

Ercan KARŞI

/ +90 (312) 586 8487


Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Can Ece BOZ

/ +90 (312) 586 8534


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi

Öğr. Gör. Aylin TEPE TİLGEL

/ +90 (312) 586 80 00