DEGREE: Master Degree
TÜRÜ : Tezsiz
SÜRE : 3 Dönem
DİLİ : Türkçe

PROGRAM İÇERİĞİ

İşletme biliminin amacı, çağın gelişen mal ve hizmet ihtiyacını ekonomik, rasyonel ve verimli biçimde karşılamaktır. Bu kapsamda programın içeriğini İşletmenin temel fonksiyonları, destek fonksiyonları ve işletmecilik alandaki çağdaş gelişmeler oluşturmaktadır.

Program, üç eğitim dönemini kapsamaktadır. Her dönem 14 haftalık bir eğitim süresinden oluşmaktadır. Programın Ders dağılımı aşağıdaki şekildedir.

 

1. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik 3 7,5
ISLE503 Ekonomi Teorisi 3 7,5
ISLE505 Örgüt Teorisi 3 7,5
ISLE507 Muhasebe 3 7,5

Showing 1 to 4 of 4 records

 

2. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
ISLE502 Finansal Yönetim 3 7,5
ISLE504 Üretim Yönetimi 3 7,5
ISLE506 Mali Tablolar Analizi 3 7,5
İY-207* Bilgi Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları 3 7,5

*2014-15 Bahar Dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler bu dersi almakla yükümlü değildir

 

3. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
ISLE508 Pazarlama Yönetimi 3 7,5
ISLE511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 7,5
ISLE555 Araştırma Yöntemleri 3 7,5
ISLE598 Dönem Projesi - 15

 

DERS BAŞARISI

Bir dersten başarılı sayılabilmek gereli not en az 70 (CC) dir.

PROGRAM BAŞARISI

Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve en az 2,75 genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Önemli Not: 4 Şubat 2016 tarihinden önce kayıt yaptıran öğrencilerimizin diplomaya hak kazanmaları için 2,75 genel not ortalaması şartı aranmaz. Bu durumda olan öğrencilerimiz kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamladıklarında Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

DİPLOMA

Uzaktan eğitim yüksek lisans programını başarıyla tamamladığınızda Atılım Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip YÖK tarafından onaylı yüksek lisans diplomasına sahip olursunuz.

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Kaydınız tamamlandıktan sonra askerlik tecil işlemleri ile ilgili resmi kurumları bilgilendirme işlemleri üniversitemizce gerçekleştirilmektedir. Askerlik şubenize EKC2 belgesi tarafımızca gönderilmektedir.

Haberler

Etkinlikler

Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi olarak "On The Generatıon And Evolutıon of Resıdual Stress Durıng Manufacturıng of Hıgh Value Components" konusunda çevrim içi seminer düzenlemekteyiz. Sizleri bu seminerde görmekten memnuniyet duyacağız.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi
Online
18 Mayıs 2022, 15:00 - 18 Mayıs 2023, 17:00

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Model Parlamento Etkinliği

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Salonu
26 Mayıs 2022, 15:27 - 18 Eylül 2023, 15:27

Online tanıtım etkinliğimize davetlisiniz

İşletme
Zoom
01 Temmuz 2022, 10:12 - 01 Ekim 2022, 10:12