ATILIM HIZLI MENÜ
Atacs

Öğrenci Bilgi Sistemi

Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

AEE102 - Elektromanyetizmanın Temelleri (3 + 0) 5.5

Vektörler, elektron teorisi, statik elektrik ve iletkenlik, elektrik yükünün özellikleri, elektriğin üretimi, elektrik alanı, dielektrikler, manyetik alan, indüksiyon ve indüktans, manyetik malzemeler, AC teorisi, AC ve DC motorlar, RLC devreler, transformatörler, AC jeneratörler, elektromanyetik dalgalar ve ışık, RF spektrumu, elektromanyetik

AEE201 - Elektrik Devreleri I (3 + 2) 5

Elektrik-elektronikte genel kavramların tanıtımı, temel kuramlar (Ohm, Kirchhoff kuramları), analiz metotları (düğüm and döngü analizleri), devre teoremleri (Thevenin, Norton, süperpozisyon), işlemsel yükselteçler (Op-amp), kondansatörler, bobinler, aküler, birinci dereceden devreler, ikinci dereceden devreler.

AEE202 - Elektrik Devreleri II (3 + 2) 5

AA devrelerine giriş, sinüs dalgaları ve fazörler, sinüs dalgaları ve fazörler, sinusoidal durağan durum analizi, AA güç analizi, üç fazlı devreler, manyetik bağlı devreler, frekans cevabı, filtreler.

AEE204 - Elektronik Devreler (3 + 2) 5

Yarıiletken diyotlar ve uygulamaları, BJT ve uygulamaları, FET ve uygulamaları, MOSFET tiplerinin yapıları, BJT ve FET?lerin DC biaslamaları, BJT ve FET?lerin eşlenik (re ve hibrit) modelleri, BJT ve FET?lerin küçük sinyal analizleri, BJT?lerin frekans analizleri, BJT?lerin yükseltici olarak çalıştırılması, güç yükselticileri.

AEE208 - Aviyonik Bakım Uygulamaları (1 + 5) 8

Lehimleme uygulamaları, arıza bulma ve onarma, kablolama, kablo sonlandırma, tasarlanmış bir kartın hazırlanması, PCB üzerinde lehimleme ve sökme çalışmaları ve lehimlenen devrelerin test edilmesi.

AEE399 - Staj I (0 + 0) 13

Şirkette 40 gün süren staj, iş deneyimi, yeni beceri gelişimi, derste öğrenilen method ve teorik bilgileri uygulama ile pratik kazanma.

AEE301 - Sayısal Devreler (4 + 2) 7

Sayı sistemleri, bileşimli lojik devrelerin çalışması, çoklama ve kodlamanın temelleri, ardışık devreler, aviyonikte kullanılan tipik hafıza aygıtlarının çalışması, bir mikroişlemcinin temel düzenek ve kullanımı, mikroişlemcinin ana bileşenleri, analogtan dijitale ve dijitalden analoğa dönüşümler, tümleşik devreler.

AEE303 - Sinyal Analizi ve Kontrol (3 + 2) 6

Sinyaller ve sistemlere giriş, zaman ve frekans bölgesinde analiz, Laplace dönüşümü, açık ve kapalı döngü sistemleri, örnekleme, servo bileşenler, PLD kontrol birimi, otomatik uçuş, uçuş kontrolleri.

AEE305 - RF ve Antenler (3 + 0) 5

Radyo dalgası yayılımı, antenin temelleri, özel uygulamalar için antenler, VOR, ADF, ILS, MLS ve DME?nin çalışma prensipleri.

AEE306 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri (3 + 0) 4

Pito-statik aletlerin çalışması, cayroskopik hareket, cayroskopik uçuş aletlerinin çalışması, doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar, uçak irtifa kaybı uyarı sistemlerinin çalışması ve yerleşimi, üç temel uçak aydınlatma sisteminin yerleşimi ve çalışması.

AEE308 - Uçak Elektrik ve Elektromekanik Sistemleri (4 + 2) 5

Uçaklardaki elektrik üretiminin prensipleri, pillerin prensipleri ve kullanımı, uçak kablolarıın ve ilgili cihazların prensipleri ve kullanımı, kablolama işleri, güç kaynakları, aydınlatma sistemleri, döner makine ve transformatörlü elektromekanik sistemler, trafolar ve güç devrelerinin temelleri.

AEE307 - Aviyonik Sistemler (3 + 0) 5

RF yayılımın temellleri, antenler, verici ve alıcılar, havacılık haberleşmesi (VHF ve HF), dahili haberleşme sistemi, seyrüsefer, acil konum bildiriciler, radar temelleri, otomatik yön bulucular (ADF), VOR, mesafe ölçücüler, aletli iniş yardımcıları, ataletsel ölçüm sistemleri (INS).

AEE444 - Havacılık Seyrüsefer Sistemleri (3 + 0) 5

Seyrüsefere Giriş, Temel Tanımlar, vektörler, koordinat sistemleri, küresel trigonometri, seyrüsefer yöntemlerinin sınıflandırılması, Ölçme tekniklerine göre seyrüsefer yöntemleri, Hava aracı uçuş aşamaları ve seyrüsefer gereksinimleri, Modern seyrüsefer sistemleri,Ataletsel Navigasyon Sistemleri, Uzaya konuşlu küresel seyrüsefer sistemleri

AEE405 - Hava Aracı Seyrüseferi (3 + 0) 5

Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

AEE409 - Hava Aracı Haberleşme ve Bilgisayar Sistemleri (4 + 2) 8

Analog sinyallerin çeşitli modülasyon ve demodülasyon teknikleri, faz kilitlemeli döngü, AM ve FM sistemlerinde sinyal-gürültü oranı, analog sinyaller için sayısal iletim yöntemleri, zaman bölüşümlü çoğullama, çok kullanıcılı telsiz işletişimler, Uçak sistemlerindeki veri yolları, Veri yolunun bileşenleri ve işlevleri, yaygın veri yolu standartları

AEE499 - Staj II (0 + 0) 13

Şirkette 40 gün süren staj, iş deneyimi, yeni beceri gelişimi, derste öğrenilen method ve teorik bilgileri uygulama ile pratik kazanma.

AEE402 - Aviyonik Sistemler Bakımı (1 + 5) 5

Aviyonik (haberleşme ve seyrüsefer) teçhizatlarının sökülmesi ve takılması, NAVV/COM sistemlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.

AEE404 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı (1 + 5) 5

Hava aracı ölçüm aletlerinin (algılayıcılar/dönüştürücüler ve göstergeler) sökülmesi ve takılması, uçuş aletleri sistemlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.

AEE406 - Elektrik Sistemleri Bakımı (1 + 5) 4

Hava aracı elektrik sistemlerinin (kablaj, konnektörler, dış ve iç aydınlatma, AA/DA motor ve generatör) sökülmesi ve takılması, uçakta bulunan güç birimlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.