AEE101 - Havacılık Düzenlemeleri (Modül 10) (5 + 0) 4

Düzenleyici çerçeve, Onaylayıcı personel ? bakım, Onaylanmış bakım kuruluşları, Hava operasyonları, Hava aracı, Parça ve Cihaz Sertifikasyonu, Sürekli uçuşa elverişlilik, Geçerli ulusal ve uluslararası gereklilikler.

AEE104 - Elektrik Temelleri I (Modül 3-1) (3 + 1) 5

Elektron teorisi, Statik elektrik ve kondüksiyon/iletim, Elektriksel terminoloji, Elektrik üretimi, DC elektrik kaynakları, DC devreler, Direnç/Rezistans, Güç/Enerji.

AEE205 - Elektrik Temelleri II (Modül 3-2) (3 + 1) 5

Kapasitans/Kapasitör, Manyetizma teorisi, İndüktans/İndüktör, AC teorisi, Rezistif (R), kapasitif (C) ve endüktif (L) devreler, Filtreler.

AEE207 - Hava Aracı Elektronik Gösterge Sistemleri (Modül 5-1) (5 + 1) 5.5

Elektronik alet sistemleri, Elektronik ekranlar, Elektrostatik hassas cihazlar, Elektronmanyetik çevre, Tipik elektronik/Dijital hava aracı sistemleri.

AEE209 - Sayısal Veri İletimi (Modül 5-2) (4 + 0) 4.5

Veri dönüştürme, Analog veriler, Dijital veriler, Muhtelif türlerden dönüştürücülerin, giriş ve çıkışların, sınırlamaların analogtan dijitale ve dijitalden analoga işleyişi ve tatbiki, Veri Yolları, ARINC ve diğer spesifikasyonlara ilişkin bilgi dahil olmak üzere, hava aracı sistemlerindeki veri yollarının çalışması, Hava Aracı Ağı/Eternet, Fiber Optik, Fiber optik veri iletiminin elektriksel kablo yoluyla yayılıma karşı avantajları ve dezavantajları, Fiber optik veri yolu,

AEE210 - Elektronik Esaslar I (Modül 4-1) (4 + 1) 5

Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler, P ve N tip materyaller, yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi, Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı gibi diyod parametrelerinin anlaşılması, Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri,

AEE212 - Bordo Aletleri I (Modül 13-5) (2 + 0) 2

Sınıflandırma, Atmosfer, Terminoloji, Basınç ölçüm cihazları ve sistemleri, Pitot statik sistemler, Altimetreler, Dikey hız göstergeleri, Hava hızı göstergeleri, Mach ölçerler, İrtifa raporlama/ikaz sistemleri, Hava veri bilgisayarları, Aletli pnömatik sistemler, Direkt okuma basınç ve sıcaklık göstergeleri, Sıcaklık gösterge sistemleri, Yakıt miktarı gösterge sistemleri, Jiroskopik prensipler, Suni/yapay ufuklar, Kayış/kayma göstergeleri, Yön göstergesi, Yere yakınlık uyarı sistemleri,

AEE216 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları I (Modül 13-4) (0 + 10) 8

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE311 - Sayısal Elektronik I (Modül 5-3) (5 + 1) 7

Numaralandırma sistemleri, Mantık devreleri, Entegre devreler, Çoklama.

AEE313 - Hava Aracı Elektromekanik Sistemleri (Modül 3-3) (3 + 0) 3

Manyetizma, DC motor/jeneratör teorisi, Transformatörler, AC jjeneratörler, AC motorlar.

AEE315 - Elektronik Esaslar II (Modül 4-2) (4 + 1) 3

Transistor sembolleri, Bileşen tanımı ve oryantasyon, Transistor karakteristikleri ve özellikleri, Yükseltici sınıfları (A, B, C), Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler, Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri, kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ itçek, osilatörler, multivibratörler, flipflop/iki kararlı devreler, Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi,

AEE317 - Bordo Aletleri II (Modül 13-7) (2 + 0) 2

Uçuş veri kayıt sistemleri, Elektronik uçuş aletleri sistemleri, Ana uyarı sistemleri ve merkezi uyarı panelleri dahil olmak üzere aletli uyarı sistemleri, Perdövites (stall) uyarı sistemleri ve hücum açısı gösterge sistemleri, Vibrasyon ölçümü ve göstergesi, Glass kokpit, Merkezi bakım bilgisayarları, Veri yükleme sistemi, Elektronik kütüphane sistemi, Çıktı Alma/Yazdırma, Yapısal takip (hasar toleransı takibi).

AEE319 - Haberleşme Sistemleri (Modül 13-8) (2 + 0) 2

Radyo dalgalarının yayılımına, antenlere, iletim hatlarına, haberleşmeye, alıcı ve vericilere ilişkin esaslar, Aşağıdaki sistemlerin çalışma prensipleri, Çok yüksek frekans haberleşmesi, Yüksek frekans haberleşmesi, Ses-audio, Acil durum yer belirleme vericileri, Kokpit ses kayıt cihazı, ARINC haberleşme ve raporlama.

AEE321 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları II (Modül 13-9) (0 + 10) 4

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE312 - Elektronik Esaslar III (Modül 4-3) (3 + 0) 4

Baskılı Devre Kartları, Servomekanizma ile ilgili Açık ve kapalı çevrim, takip, analog, güç çevirici, sıfırlama, sönümleme, geri besleme, ölü bant gibi konularının anlaşılması, Çözücüler, diferensiyal, kontrol ve tork, E ve I transformatörleri, endüktans ileticileri, kapasitans ileticileri, senkronize ileticilerin özelliklerinin yapısı ve işleyişi, Servomekanizma kusurları, senkron ayaklarının ters bağlanması, arıza yakalama.

AEE314 - Sayısal Elektronik II (Modül 5-4) (4 + 0) 5

Temel bilgisayar yapısı, Mikroişlemciler, Yazılım yönetim kontrolü.

AEE316 - Elektrik Sistemleri (Modül 13-10) (2 + 0) 2

Bataryaların Takılması ve Çalışması, DC güç üretimi, AC güç üretimi, Acil durum güç üretimi, Voltaj regülasyonu / ayarlaması, Güç dağıtımı, Enversörler (inverter'ler), transformatörler, redresörler, Devre koruması, Harici güç / Yer gücü, Elektronik acil durum ekipmanı gereklilikleri, Kabin eğlence ekipmanları.

AEE318 - Seyrüsefer Sistemleri (Modül 13-11) (2 + 0) 2

Çok yüksek frekansta çok yönlü hava seyrüsefer istikamet cihazı, Otomatik yön bulucu, Aletli iniş sistemi, Mikrodalga iniş sistemi, Uçuş yönlendirme sistemleri, Mesafe ölçme ekipmanları, Çok düşük frekans ve hiberbolik navigasyon, Doppler seyfüsefer, Saha seyrüsefer, RNAV sistemleri, Uçuş yönetim sistemleri, Küresel konum belirleme sistemi, Küresel seyrüsefer uydu sistemleri, Ataletsel seyrüsefer sistemi, Hava trafik kontrol alıcı verici cihazı,

AEE320 - Hava Aracı Motoru ve Kontrol Sistemleri (Modül 14-1) (5 + 0) 5

Turbojet, turbofan, turboşaft ve turbopropeller motorların yapısal ayarlamaları ve çalışması, Elektronik Motor kontrolü ve yakıt ölçüm sistemleri (FADEC), Egzos gazı sıcaklığı/Kademeler arası türbin sıcaklık sistemleri, Motor hızı, Motor Thrust Göstergesi: Motor Basıncı Oranı, motor türbin tahliye basıncı veya jet (egzos) borusu basınç sistemleri, Yağ basıncı ve sıcaklığı, Yakıt basıncı, sıcaklığı ve akımı, Manifold basıncı, Motor torku, Pervane hızı,

AEE322 - Hava Aracı Elektrik Uygulamaları (Modül 7-3) (3 + 0) 2

Genel aviyonik test ekipmanlarının çalışması, işlevleri ve kullanımı, Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri, El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı, Bükme bağlantılarının test edilmesi, Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi, Koaksiyal kablolar ve Test işlemleri ile montaj tedbirleri, Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri

AEE324 - Bakım Atölyesi I (Modül 7-4) (0 + 7) 3

Elektrik ve elektronik sistemlerin genel bakım uygulamaları ve elektrik sistem tesisat pratikleri.

AEE407 - Uçuş Kumandaları (Modül 13-12) (2 + 0) 2

Birincil kumandalar, eleron, elevatör, dümen, spoyler, Fletner kumandası, Aktif yük kumandası, Yüksek kaldırma düzenekleri, Kaldırma indirme, hız frenleri, Sistem çalışması, Manüel, hidrolik, pnömatik, Suni hissetme, Sapma damperi, Mach ayarı, dümen sınırlayıcısı, fırtına kilitleri, Perdövites koruma sistemleri, Sistem çalışması, Elektriksel, elektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri.

AEE411 - Oto Uçuş (Modül 13-13) (2 + 0) 2

Çalışma prensipleri ve güncel terminoloji dahil olmak üzere otomatik uçuş kumanda esasları, Komuta sinyalinin işlenmesi, Roll, pitch ve yaw kanalları, Yaw damperleri, Helikopterlerdeki Stabilite/Kararlılık Arttırma Sistemi, Otomatik trim kontrolü, Otopilot seyrüsefer yardımları arayüzü, Autothrottle sistemleri, Otomatik İniş Sistemleri Prensipleri, kategorileri ve çalışma modları, yaklaşma, süzülüş eğimi/hattı, iniş, pas geçme, sistem monitörleri ve hata koşulları.

AEE413 - Modern Aviyonik Sistemler (Modül 13-14) (2 + 0) 2

Entegre modüler aviyonikler, Kabin ana sistemi, Uçuş içi eğlence sistemi, Harici haberleşme sistemi, Kabin kütle hafıza sistemi, Kabin izleme sistemi, Muhtelif kabin sistemi, Hava aracı genel enformasyon sistemi, Uçuş kompartımanı bilgilendirme sistemi, Bakım bilgilendirme sistemi, Yolcu kabin bilgilendirme sistemi, Muhtelif bilgilendirme sistemi.

AEE415 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları III (Modül 13-15) (0 + 9) 6

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE417 - Bakım Atölyesi II (Modül 7-5) (0 + 7) 5

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE419 - Bakım Atölyesi III (Modül 7-6) (0 + 7) 8

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE421 - İtki Uygulamaları (Modül 14-2) (0 + 5) 5

Türbin Motorlar, Elektronik motor kontrolü ve yakıt ölçüm sistemleri (FADEC), Motor Gösterge Sistemleri, Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri ile ilgili bakım pratikleri.

AEE408 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları IV (Modül 13-16) (0 + 5) 5

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE410 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları V (Modül 13-17) (0 + 5) 5

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE412 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları VI (Modül 13-18) (0 + 7) 5

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE414 - Bakım Atölyesi IV (Modül 7-7) (0 + 5) 5

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE416 - Bakım Atölyesi V (Modül 7-8) (0 + 5) 5

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE418 - Bakım Atölyesi VI (Modül 7-9) (0 + 7) 5

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.