LOJ521 - Uluslararası Ticaret (3 + 0) 5

Uluslararası tüzel kişiler, uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yolları, uluslararası ticaret hukukunun tarihçesi, Dünya Ticaret Örgütü, Tarife ve Ticarete ilişkin Genel Anlaşma, çok taraflı ticaret anlaşmaları.

LOJ523 - Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik (3 + 0) 5

Tedarik zinciri konsepti; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler.

LOJ506 - Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3 + 0) 5

Finansal sistem, faiz oranları, finansal kurumlar, para politikası, para piyasası, tahvil, borsa, ipotek ve döviz piyasaları.

LOJ598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Proje konusu araştırma, nicel/nitel araştırma teknikleri, ilk taslakların yazımı, proje yazımı ve sunumu.