Üniversitemizin kampüs içerisinde atık toplama sahasında tehlikeli ve tehlikesiz atık toplama alanları oluşturulmuştur.

  • Tehlikeli atık malzemeleri kodlanarak ayrılmış ve atık yönetmeliği kapsamında;ilgili atık toplama firmalarına verilerek, geri dönüşüm ve kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların geri kazanımı sağlanmaktadır. 
  • Atık piller  fakülte ve birimlerde bulunan atık pil kutularında toplanmakta ve paketlenerek geri dönüşüm için ilgili firmaya gönderilmektedir.