Havacılık ve Uzay Mühendisliği Nedir?

Bölümümüz, uçak, helikopter, füze gibi hava taşıtları ile roket, uydu gibi uzay araçlarının araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, test ve performansları ile ilgilenen bir mühendislik alanıdır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans programı, söz konusu sistemlerin hava ve su gibi akışkanlar ile olan etkileşimlerini inceleyen mühendislik dalı olan aerodinamik, bu sistemlerin üzerine etkiyen kuvvetlerin yarattığı etkileri inceleyen mühendislik dalı olan yapı, sistemin hareket edebilmesini sağlayan kuvvetleri inceleyen mühendislik dalı olan itki ve sistemin girdileri ile çıktıları arasındaki uyumu inceleyen mühendislik dalı olan kontrol alanlarında ders ve uygulamalardan oluşmaktadır.