ASE101 - Havacılık Mühendisliğine Giriş (2 + 0) 2

Havacılık ve Uzay Mühendisliğinin tarihçesi, ilgi alanları ve diğer mühendislik disiplinleriyle olan ilişkileri; Türkiye?de Havacılık ve Uzay mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendislerinden ne beklendiği; endüstrideki gelişmeler; hava aracı tipleri; Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, kadro, dersler, stajlar, araştırma konuları ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme.

ASE102 - Hava Araçları Performansına Giriş (2 + 2) 4.5

Hava araçları temel bileşenleri ve fonksiyonları; hava aracına etkiyen kuvvetler ve momentler; aerodinamik katsayılar; performans: hareket denklemleri, yatay uçuş, tırmanma performansı, kalkış performansı, süzülme, alçalma ve iniş performansı, menzil ve dayanıklılık, uçuş zarfı, V-n diagramı; boylamsal statik kararlılık, aerodinamik merkez, boylamsal statik kararlılık için kriterler, static marj, kararsız hava aracı.

ASE301 - Uygulamalı Elastisite (3 + 1) 5

Eğilme ve kayma teorileri; kayma merkezi; statikçe belirsiz kirişler; dairesel olmayan kirişlerde burulma; üç boyutlu gerilme ve gerinme; genelleştirilmiş Hooke kanunu; düzlem gerilme ve gerinme problemleri; gerilme yığılması; termal gerilmeler; eksenel simetrik problemler; Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları.

ASE399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

Öğrencilerin 20 iş günü boyunca tercihen havacılık ve uzay sanayinde yer alan firmalardan birinde üretim, bakım, onarım, kalite kontrol veya araştırma geliştirme bölümlerinden birinde çalışması beklenir; ayrıca, öğrencinin staj hakkında edindiği bilgileri ve gerçekleştirdiği çalışmaları rapor olarak sunması gerekmektedir.

ASE302 - Havacılık Yapıları (3 + 1) 5

Hava-uzay malzemeleri, uçuşa elverişlilik ve uçak yapısı yükleri, ince cidarlı açık ve kapalı kesite sahip kirişlerde eğilme, burulma ve kayma analizi; yapısal idealleştirme; uçak yapılarında gerilme analizleri; deneysel gerilme analizi.

ASE304 - Aerodinamik I  (3 + 2) 6

Potansiyel akış teorisi, karmaşık potansiyel, bir silindir etrafındaki akış, kaldırma, aerodinamik katsayılar; ince kesit teorisi, Kutta koşulu, Kelvin?in dolanım teorisi, simetrik ve kavisli kanat profilleri; sonlu kanatlar teorisi.

ASE306 - İtki Sistemleri I (3 + 1) 5

İtki sistemlerine giriş; itki sistemlerinin aerotermodinamiği; Carnot, Brayton, Otto çevrimleri; karışımlar, yanma, denge ve ayrışma; pistonlu motorlar; roket motorları; ideal motor çevrim analizi.

ASE308 - Uçuş Mekaniği (3 + 1) 6

Referans çerçeveleri, koordinat sistemleri dönüşümler, notasyon; boylamsal statik kararlılık ve kontrol; manevra kabiliyeti; yanal kararlılık ve kontrol; kararlılık türevleri; kontrolsüz hareketin dinamik kararlılığı.

ASE401 - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Tasarımı (3 + 1) 7

Sabit kanatlı hava taşıtının kavramsal tasarımı; hava taşıtının boyutlandırılması; kanat profilinin ve geometrisinin şeçimi, güç-ağırlık oranı ve kanat yükleri; konfigürasyon düzeni; itki ve yakıt sistemlerinin entegrasyonu; iniş takımı ve altsistemler; aerodinamik, kararlılık, performans ve uçuş mekaniği; maliyet analizi.

ASE405 - Aerodinamik II (3 + 2) 6

Sıkıştırılabilir hava akışı, viskoz olmayan sıkıştırılabilir akışın idare eden denklemleri, normal ve eğik şok dalgaları, Prandtl Meyer genişlemem dalgaları, lineerize edilmiş teori; viskoz hava akışı, Navier- Stokes denklemleri, sınır tabaka basitleştirmeleri, iki boyutlu sınır tabakaları, benzerlik çözümleri, Blassius çözümleri, entegral yöntemler, başınç değişiminin etkisi, laminar ve türbulans akış, geçiş ve türbulans, duvar kanunu.

ASE407 - İtki Sistemleri II  (3 + 1) 5

Uçak motorlarında aerotermodinamik performans; turbojet, turbofan ve turboprop motorlarda İdeal olmayan çevrim analizi; eksenel ve radial kompresörler ve türbinlerde yükleme karakteristikleri; dönme olmayan bileşenlerin performansı: hava alığı, nozül ve yanma odaları.

ASE499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Öğrencilerin 20 iş günü boyunca tercihen havacılık ve uzay sanayinde yer alan firmalardan birinde iş yönetimiyle ilgili bölümlerden birinde çalışması beklenir; ayrıca, öğrencinin staj hakkında edindiği bilgileri ve gerçekleştirdiği çalışmaları rapor olarak sunması gerekmektedir.

ASE422 - Hesaplamalı Aerodinamik (3 + 0) 5

Navier-Stokes denklemlerinin sadeleştirilmesi;ses altı akımları için viskoz olmayan irrotasyonel akış denklemlerinin integral formülasyonu,panel metotları;panel yöntemiyle kanat izlerinin tasarım optimizasyonu;panel yöntemine dayalı tersine kanat tasarımı;karakteristik çizgiler.Transonik Küçük Bozukluk denkleminin kartezyen örgüsü üzerinde Sonlu Fark yöntemleri kullanılarak ayrıklaştırılması; süpersonik bölgelerde yukarı doğru farklar;transonik akışkanın kanat profilleri üzerinden sayısal çözümü

ASE424 - Türbülanslı Akışlar (3 + 0) 5

Türbülanslı akışların doğası, hareket denklemleri, Türbülanslı akışların istatistiki tanımı, Türbülanslı akış skalası ve spektral gösterim. Modellemeye giriş, Direk Sayısal Simülasyon (DNS), Eddy ağdalı akış modeli, Reynold gerilmesi, ilişkin modeller, Büyük Eddy Simülasyonu (LES), ve türbülanslı akışlarda deneysel teknikler.

ASE425 - Sınır Tabaka Teorisine Giriş (3 + 0) 5

Genel bilgiler ve viskoz akışkanların genel denklemleri. Sıkıştırılamaz akışkanlarda laminer sınır tabaka denklemleri. Sınır tabakanın ayrılması. Düz bir levha boyunca sınır tabaka. Sınır tabaka İçin momentum ve enerjinin integral denklemleri. Sıkıştırılamaz akışkanlarda türbülanslı sınır tabaka. Türbülans modellemesi. Yüzeyden ayrılma ve kontrolü.

ASE426 - Aerodinamik Şekil Optimizasyonu (3 + 0) 5

Aerodinamik çözücüler, Optimizasyon probleminin tanımı, bir boyutlu optimizasyon, çok boyutlu optimizasyon, kısıtlı optimizasyon.

ASE427 - Helikopter Aerodinamiği (3 + 0) 5

Askı durumunda ve dikey uçuşta momentum teorisi ve pal elemanı teorisi. Rotor tipleri, dönen pal hareketi. İleri uçuşta momemtum ve pal elemanı teorisi. Helikopter performansı: askı durumu, dikey uçuş ve ileri uçuş.

ASE402 - Tasarım Projesi (1 + 4) 8

Havacılık ve Uzay Mühendisliğinin çeşitli alanlarında takım olarak çalışılan kavramsal veya uygulamalı tasarım projeleri.