Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yazılı, elektronik, posta veya faks yoluyla yapılır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurularda ise aşağıdaki formlar eksiksiz doldurularak atiliminfo@atilim.edu.tr e-posta adresine yapılabilecektir.

Gerçek Kişi Bilgi Edinme ve Başvuru Formu

Tüzel Kişi Bilgi Edinme ve Başvuru Formu

CİMER'e  Başvuru