Adres: Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

e-posta: belgin.isgor@atilim.edu.tr,

Tel: 586 85 28