Söz konusu laboratuvardaki mevcut altyapı ile polimer ve polimer/kompozit malzemelerin biyouyumluluk performanslarının in vitro hücre kültürü testleri ve çeşitli ölçme/görüntüleme yöntemleriyle belirlenmesi hizmetleri sunulabilmektedir.