Adı İşlevi

Class-10.000 Temiz Oda

Biyolojik çalışmaları yürütmek için gerekli steril ortam şartları bu oda içerisinde sağlanmakta ve her türlü ekipman bu steril ortam içerisinde kullanılmaktadır.

Class II Biyogüvenlik Kabini

Temiz oda içerisinde doğrudan hücrelerle çalışmak için gerekli ekstra steril, partikülsüz havalandırmaya sahip deney kabini olarak kullanılmaktadır.

CO2 İnkübatörü

Hücrelerin laboratuvar ortamında canlılıklarını ve yaşamsal aktivitelerini sürdürebilmeleri için gerekli izole çevresel koşulları sağlamak için kullanılmaktadır.

MTT Plaka Okuyucu

Biyolojik içerikli sıvı numunelerin mikroplaka olarak adlandırılan çok-gözlü kaplar kullanılarak karakterizasyonu amacıyla kullanılmaktadır.

Derin Dondurucu (-86°C), Buzdolabı

Kimyasal ve biyolojik bileşenlerin bozulmadan ve özelliklerini kaybetmeden saklanması amacıyla kullanılmaktadır.

Ultra Saf Su Sistemi (UP&RO)

Her türlü kimyasal ve biyolojik deneyde kullanılmak üzere yüksek kalite ve düşük kirliliğe sahip saf su elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Yatık Otoklav

Biyolojik çalışmaları yürütmek için gerekli ekipmanın sterilizasyonu için kullanılmaktadır.

Santrifüj, Çalkalamalı Su Banyosu

Biyolojik sıvıların içeriklerini ayrıştırmak, çözündürmek ve/veya ısıtmak için kullanılmaktadır.