İnsan ve toplum yaşamının belli gereksinme ve işlevlerini karşılamak ya da bir yöreyi doğal işlev ve görünüme kavuşturmak üzere düzenlenmiş yeşil alanların, bu amaçlarına ulaşabilmesi için bakımlarının sürekli yapılması gerekmektedir.

Yeşil alanların bakım ve yenileme işleri; sulama, çim biçme, yabani ot kontrolü, şekil budaması, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, gübreleme, çalı ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzeltilmesi, ağaç, çalı ve güllerin kuru dallarının alınması, açmış ve kurumuş çiçeklerinin kesilip atılması, ağaç hereklerinin sağlamlaştırılması, ağaç bağlarının ayarlanması, tutmayan-kuruyan-ölen bitkilerin sökülerek yerine aynı cins ve nitelikte yenilerinin dikilmesi,bozulan yerlerin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi ile düzenlenmiş yeşil alanın temiz, düzenli ve bakımlı tutulması için Peyzaj Mimarının gerekli göreceği diğer işleri kapsamaktadır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2649 [title_tr] => Bakım [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İnsan ve toplum yaşamının belli gereksinme ve işlevlerini karşılamak ya da bir yöreyi doğal işlev ve görünüme kavuşturmak üzere düzenlenmiş yeşil alanların, bu amaçlarına ulaşabilmesi için bakımlarının sürekli yapılması gerekmektedir.

Yeşil alanların bakım ve yenileme işleri; sulama, çim biçme, yabani ot kontrolü, şekil budaması, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, gübreleme, çalı ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzeltilmesi, ağaç, çalı ve güllerin kuru dallarının alınması, açmış ve kurumuş çiçeklerinin kesilip atılması, ağaç hereklerinin sağlamlaştırılması, ağaç bağlarının ayarlanması, tutmayan-kuruyan-ölen bitkilerin sökülerek yerine aynı cins ve nitelikte yenilerinin dikilmesi,bozulan yerlerin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi ile düzenlenmiş yeşil alanın temiz, düzenli ve bakımlı tutulması için Peyzaj Mimarının gerekli göreceği diğer işleri kapsamaktadır.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 116 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-04 15:29:19 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3361 [lft] => 4 [rgt] => 5 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bakim-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 112 [name_tr] => Koordinatörlükler [url] => koordinatorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 116 [name_tr] => Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü [url] => cdi [type] => ) ) [pages] => Array ( [3361] => Array ( [id] => 3361 [title_tr] => Hizmetlerimiz [parent_id] => [site_id] => 116 [external_link] => javascript:; [lft] => 3 [rgt] => 250 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3361 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2649 [title_tr] => Bakım [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

\u0130nsan ve toplum ya\u015fam\u0131n\u0131n belli gereksinme ve i\u015flevlerini kar\u015f\u0131lamak ya da bir yöreyi do\u011fal i\u015flev ve görünüme kavu\u015fturmak üzere düzenlenmi\u015f ye\u015fil alanlar\u0131n, bu amaçlar\u0131na ula\u015fabilmesi için bak\u0131mlar\u0131n\u0131n sürekli yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>\n\n

Ye\u015fil alanlar\u0131n bak\u0131m ve yenileme i\u015fleri; sulama, çim biçme, yabani ot kontrolü, \u015fekil budamas\u0131, hastal\u0131k ve zararl\u0131lara kar\u015f\u0131 ilaçlama, gübreleme, çal\u0131 ve a\u011faç diplerinin çapalanmas\u0131, sulama çanaklar\u0131n\u0131n düzeltilmesi, a\u011faç, çal\u0131 ve güllerin kuru dallar\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131, açm\u0131\u015f ve kurumu\u015f çiçeklerinin kesilip at\u0131lmas\u0131, a\u011faç hereklerinin sa\u011flamla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131, a\u011faç ba\u011flar\u0131n\u0131n ayarlanmas\u0131, tutmayan-kuruyan-ölen bitkilerin sökülerek yerine ayn\u0131 cins ve nitelikte yenilerinin dikilmesi,bozulan yerlerin onar\u0131larak özgün \u015fekline dönü\u015ftürülmesi ile düzenlenmi\u015f ye\u015fil alan\u0131n temiz, düzenli ve bak\u0131ml\u0131 tutulmas\u0131 için Peyzaj Mimar\u0131n\u0131n gerekli görece\u011fi di\u011fer i\u015fleri kapsamaktad\u0131r.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 116 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-04 15:29:19 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3361 [lft] => 4 [rgt] => 5 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bakim-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 116 [url] => cdi [name_tr] => Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 246 [rgt] => 247 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 116 [url] => cdi [name_tr] => Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 246 [rgt] => 247 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1