Söz konusu laboratuvardaki mevcut altyapı ile polimer ve polimer/kompozit malzemelerin antibakteriyel özelliklerinin in vitro bakteri kültürü testleri ve çeşitli ölçme/görüntüleme yöntemleriyle belirlenmesi hizmetleri sunulabilmektedir.