Adı İşlevi

Class II Biyogüvenlik Kabini

Doğrudan bakterilerle çalışmak için hem bakterileri hem de kullanıcıyı korumaya yönelik gerekli ekstra steril, partikülsüz havalandırmaya sahip deney kabini olarak kullanılmaktadır.

Çalkalamalı İnkübatör

Bakterilerin laboratuvar ortamında canlılıklarını ve yaşamsal aktivitelerini sürdürebilmeleri için gerekli izole çevresel koşulları sağlamak için kullanılmaktadır.

UV-Vis Spektrometre

Bakteri çözeltilerinin içerikleri ve özelliklerinin morötesi-görünür ışık spektrumu kullanılarak tayini amacıyla kullanılmaktadır.

Ultra Saf Su Sistemi (UP&RO)

Antibakteriyel testlerde deneyde kullanılmak üzere yüksek kalite ve düşük kirliliğe sahip saf su elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Dikey Otoklav

Biyolojik çalışmaları yürütmek için gerekli ekipmanın sterilizasyonu için kullanılmaktadır.

Çalkalamalı Su Banyosu

Biyolojik sıvıların içeriklerini ayrıştırmak, çözündürmek ve/veya ısıtmak için kullanılmaktadır.