EE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Araştırma metodolojileri, geliştirme, simülasyon yapma, sistem geliştirme, test, tez yazma.

EE504 - Sistem Analizine Giriş (3 + 0) 5

Doğrusal cebir kavramlarının tekrarı, doğrusal sistem gösterimleri, sürekli ve ayrık zamanda sistemler, durum uzayında gerçekleştirim, analiz yöntemleri: frekans tanım alanı, Laplace tanım alanı ve z-tanım alanı, doğrusal sistemlerin çözümleri; bu yöntemlerin MATLAB gibi bir sayısal analiz ortamında uygulanması.

EE506 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler (3 + 0) 5

Kök bulma ve sayısal entegrasyon, sabit ve kayar noktalı işlemler ve hata standartları, tek ve çok boyutlu iç ve dış değerleme, sayısal optimizasyon teknikleri, en az karesel değerler yöntemleri, istatistiksel (Monte-Carlo) yöntemler, doğrusal dönüşümlerde sayısal yaklaşımlar (Karhunen-Loeve, ayrık Fourier dönüşümü).

EE589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Her bir öğrencinin tez araştırma konusunda literatür taraması yapması, literatür analizi, araştırma önerisi yazma, tez konusunda bir seminer vermesi.