Prof. Dr. Turan Erman ERKAN / Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8351


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: MIT Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör

/ +90 (312) 586 8221


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stokastik Süreçler, Güvenilirlik, Uygulamalı Olasılık.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Prof. Dr. Uğur BAÇ / Rektör Yardımcısı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tedarik Zinciri Yönetimi, Çizelgeleme, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı, Doğrusal/Büyük Ölçekli Optimizasyon, Stratejik Performans Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aida SALIMNEZHADGHAREHZIAEDDINI

/ +90 (312) 586 8358


Lisans: İran Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans: Malezya Teknik Üniversitesi Doktora: Politecnico di Milano

Araştırma Konuları : Endüstriyel Enerji Verimliliği, Endüstriyel Enerji Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Stratejik Yönetim, Karar Verme, İş Modeli.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Kamil Demirberk ÜNLÜ

/ +90 (312) 586 8309


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veri Bilimi.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Danışment VURAL

/ +90 (312) 586 8324


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Kara Harp Okulu

Araştırma Konuları : Yöneylem Araştırması, Modelleme ve Simülasyon, Yer Seçimi ve Rotalama.

Detaylı Özgeçmiş