IE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Problem tanımı ve analizi, araştırma yöntemleri, literatür tarama, sistem geliştirme yaşam döngüsü, gelişim raporu, araştırma metodolojileri, geliştirme, test, sistem geliştirme yaşam döngüsü, tez belgeleme.

IE589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Bölümde araştırma kültürünü geliştirmek ve endüstri mühendisliği alanında yüksek lisans teori ve pratik bilginin ve deneyimin oluşturulması.