Misyon

Üniversitemizin misyonuna parallel olarak, iş dünyasının ve akademik hayatın sorunlarını göğüsleyecek ve sorunları fırsatlara çevirecek donanıma sahip, bilimsel bilginin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir Fakülteyiz. Bu amaçla Fakülte ortamını uluslararasılaştırmaya özen gösteriyor ve geleceğin liderleri olacak öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projelerinde yer alma konusunda teşvik ediyoruz.

Vizyon

Fakültemiz kendi alanlarında Türkiye ve dünyada iddialı ve yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizi gelecekte yol ve yön gösterecek şahsiyetler olarak ele alıyor ve onlara bu amaçlara uygun eğitim-öğretim veriyoruz. Vizyonumuz, öğrencilerimizin gerek akademik hayata gerekse topluma her manada katkılar yapabilecek kişiliklere dönüşmesini sağlamak ve böylece geleceğe iz bırakmaktır. App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 623 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

Üniversitemizin misyonuna parallel olarak, iş dünyasının ve akademik hayatın sorunlarını göğüsleyecek ve sorunları fırsatlara çevirecek donanıma sahip, bilimsel bilginin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir Fakülteyiz. Bu amaçla Fakülte ortamını uluslararasılaştırmaya özen gösteriyor ve geleceğin liderleri olacak öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projelerinde yer alma konusunda teşvik ediyoruz.

Vizyon

Fakültemiz kendi alanlarında Türkiye ve dünyada iddialı ve yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizi gelecekte yol ve yön gösterecek şahsiyetler olarak ele alıyor ve onlara bu amaçlara uygun eğitim-öğretim veriyoruz. Vizyonumuz, öğrencilerimizin gerek akademik hayata gerekse topluma her manada katkılar yapabilecek kişiliklere dönüşmesini sağlamak ve böylece geleceğe iz bırakmaktır. 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Mission

To train and raise individuals who are capable of and competent with a high degree of self-esteem ready to face all the pressures and challenges of business and academic life both at the national and international level.

Vision

To promote our students to contribute both the society and academic environment in many aspects, and thus leave our footprint to the future.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 28 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-13 17:07:57 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 623 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

Üniversitemizin misyonuna parallel olarak, i\u015f dünyas\u0131n\u0131n ve akademik hayat\u0131n sorunlar\u0131n\u0131 gö\u011füsleyecek ve sorunlar\u0131 f\u0131rsatlara çevirecek donan\u0131ma sahip, bilimsel bilginin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararas\u0131 düzeyde nitelikli bireyler yeti\u015ftirmeyi amaç edinmi\u015f bir Fakülteyiz. Bu amaçla Fakülte ortam\u0131n\u0131 uluslararas\u0131la\u015ft\u0131rmaya özen gösteriyor ve gelece\u011fin liderleri olacak ö\u011frencilerimizi sosyal sorumluluk projelerinde yer alma konusunda te\u015fvik ediyoruz.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

Fakültemiz kendi alanlar\u0131nda Türkiye ve dünyada iddial\u0131 ve yol gösterici olmay\u0131 amaçlamaktad\u0131r. Ö\u011frencilerimizi gelecekte yol ve yön gösterecek \u015fahsiyetler olarak ele al\u0131yor ve onlara bu amaçlara uygun e\u011fitim-ö\u011fretim veriyoruz. Vizyonumuz, ö\u011frencilerimizin gerek akademik hayata gerekse topluma her manada katk\u0131lar yapabilecek ki\u015filiklere dönü\u015fmesini sa\u011flamak ve böylece gelece\u011fe iz b\u0131rakmakt\u0131r. <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Mission<\/strong><\/p>\n\n

To train and raise individuals who are capable of and competent with a high degree of self-esteem ready to face all the pressures and challenges of business and academic life both at the national and international level.<\/p>\n\n

Vision<\/strong><\/p>\n\n

To promote our students to contribute both the society and academic environment in many aspects, and thus leave our footprint to the future.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 28 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-13 17:07:57 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [url] => fom [name_tr] => İşletme Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [url] => fom [name_tr] => İşletme Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1