Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / Dekan

mithat.uner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8600


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Kişisel Web Sitesi

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN / Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı V.

zafer.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yerel Yönetimler, Türk Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Stratejik Planlama, Kent ve Çevre, Kamu Yönetimi, Bölgesel Gelişme, Kentsel Dönüşüm.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖZGEN / Dekan Yardımcısı

pelin.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8647


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlamada Sayısal Modeller, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazarlama.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim BİRKAN

ibrahim.birkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KAVAL

hasan.kaval@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8655


Lisans: Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe Standartlarındaki Gelişmeler, Denetim Standartlarındaki Gelişmeler, Aile İşletmeleri ve Kurumsal Yönetim.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ziya Sacit ÖNEN

sacit.onen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8641


Yüksek Lisans, Doktora: Bordeaux I Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Türk Vergi Mevzuatı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Özlen ÖZGEN

ozlen.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8614


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Tüketim Kültürü, Kültürel Çalışmalar, Popüler Kültür, Biyoteknoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8230


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Özgür BOR

ozgur.bor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8636


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tarım iktisadı, Politik ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş