Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / Dekan

/ +90 (312) 586 8600


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU / Dekan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8655


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Elif EŞİYOK / Dekan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8772


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Leeds Metropolitan University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Yeni Medya.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim BİRKAN / Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Otel Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR / Maliye Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8797


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Piyasalar, Maliye Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tolga OMAY / İktisat Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8696


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Doğrusal Olmayan Ekonometri, Kesirli Entegrasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Funda GENÇOĞLU / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyaset Kuramları, Siyasal Düşünceler Tarihi, Sosyal Hareketler, Sivil Toplum, Demokrasi, Demokratikleştirme, Cinsiyet, Siyasal/Toplumsal Kimlikler, Anti-entelektüalizm, Popülizm.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8624


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / İşletme Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8274


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Nilgün ELİKÜÇÜK YILDIRIM / Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Vekili

/ +90 (312) 586 6696


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çin Dış Politikası, Türkiye-Çin İlişkileri, Türkiye Siyaseti, Politik Psikoloji, Uluslararası Ekonomi Politik.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ilgar SEYIDOV / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8614


Lisans: Nahçıvan Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyasal İletişim, Medya Çalışmaları, Büyük Veri ve Dijitalleşme, Göç ve Entegrasyon, Azınlıklar, Sivil Toplum.

Detaylı Özgeçmiş