Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / Dekan

/ +90 (312) 586 8600


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖZGEN / Dekan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkan V.

/ +90 (312) 586 8647


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlamada Sayısal Modeller, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazarlama.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU / Dekan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8673


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim BİRKAN / Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Otel Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL / Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8271


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Dış Politikası, Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu, Türkiye-AB İlişkileri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ziya Sacit ÖNEN / Maliye Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8641


Yüksek Lisans, Doktora: Bordeaux Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Türk Vergi Mevzuatı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Özlen ÖZGEN / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8614


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Tüketim Kültürü, Kültürel Çalışmalar, Popüler Kültür, Biyoteknoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8230


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Özgür BOR / İktisat Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8636


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tarım iktisadı, Politik ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Korhan MÜHÜRCÜOĞLU / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan V.

/ +90 (312) 586 8609


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geç Osmanlı ve Türk Modernleşmesi, Siyaset Felsefesi, Etik.

Detaylı Özgeçmiş