Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / Dekan

mithat.uner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN / Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı V.

zafer.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yerel Yönetimler, Türk Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Stratejik Planlama, Kent ve Çevre, Kamu Yönetimi, Bölgesel Gelişme, Kentsel Dönüşüm.

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖZGEN / Dekan Yardımcısı

pelin.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8647


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Pazarlamada Sayısal Modeller, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazarlama.

Prof. Dr. İbrahim BİRKAN

ibrahim.birkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yüksek Lisans: University of Massachusetts, Doktora: Marmara Üniversitesi,

Prof. Dr. Hasan KAVAL

hasan.kaval@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8655


Lisans: Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Prof. Dr. Ziya Sacit ÖNEN

sacit.onen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8641


Yüksek Lisans, Doktora: Bordeaux I Üniversitesi,

Prof. Dr. Özlen ÖZGEN

ozlen.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8614


Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8230


Lisans: Ankara Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Ayrıntılı Özgeçmiş

Doç. Dr. Özgür BOR

ozgur.bor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8636


Lisans: Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Tarım iktisadı, Politik ekonomi.