Akreditasyonlarımız

Bölüm

Akreditasyonun Geçerlilik Süresi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

05.04.2021 - 31.12.2023

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

14.03.2022 - 14.03.2024

İşletme (Türkçe)

27.05.2022 - 27.05.2027

İşletme (İngilizce)

27.05.2022 - 27.05.2027

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

27.05.2022 - 27.05.2027

TURAK Hakkında

TURAK bir TUADER ( Turizm Akademisyenleri Derneği) organı olarak yükseköğretim turizm programlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçlerindeki uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Farklı disiplinlerdeki Yükseköğretim Turizm Programları (Bundan sonra YTP olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de YTP öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. TURAK, YTP bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletme çalışmalarını yapmaktadır. (bknz: http://www.turak.org/2-turak-hakkinda&lang=1)

İLAD Hakkında

Türkiye’de iletişim eğitimiyle ilgili programları akredite etmek üzere hazırlık çalışmalarını tamamlayan İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) 30 yaşını aşmış bir dernektir. Kuruluş çalışmaları, 1980’li yıllarda Türkiye’de bir iletişim araştırma merkezinin kurulması için UNESCO Milli Komisyonu’nun girişimi ile başlamıştır. O günün iletişim alanında faaliyet gösteren kurumları olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğü,  İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğü,  Ankara Basın Yayın Yüksek Okulu, Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı,  Anadolu Üniversitesi temsilcileri ile paydaşlık toplantıları yapılmış; iletişim eğitimi veren basın yayın yüksekokulları ve üniversiteler ile iletişim sektöründen gazeteciler, halkla ilişkiler uzmanları, reklamcıların katkısı ile 1989 yılında İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) kurulmuştur.

https://iledak.ilad.org.tr/iledak/ilad-hakkinda

STAR Hakkında

Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği, işletme ve yönetim bilimleri eğitiminin Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gelişiminin teşvik edilmesi, mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi, eğitim-öğretim niteliğinin sürekli güvence altına alınması, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ve ilişkili Bölümlerde yürütülmekte olan işletme ve yönetim bilimleri alanı ile ilgili Lisans Programlarının değerlendirme akreditasyonunun yapılması ve yeni programların geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

https://star.org.tr