Akreditasyonlarımız

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon kurulu), 2020-2021 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzün Lisans Programını 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren 2 yıl süreli akredite etmiştir.

TURAK bir TUADER ( Turizm Akademisyenleri Derneği) organı olarak yükseköğretim turizm programlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçlerindeki uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Bölüm Akreditasyonun Geçerlilik Süresi
Turizm ve Otel İşletmeciliği 05.04.2021-31.12.2023

 

TURAK Hakkında

TURAK, (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon kurulu)

Farklı disiplinlerdeki Yükseköğretim Turizm Programları (Bundan sonra YTP olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de YTP öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. TURAK, YTP bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletme çalışmalarını yapmaktadır. (bknz: http://www.turak.org/2-turak-hakkinda&lang=1)