MGMT 409t- Girişimcilik Ders İzlencesi Güz 2013

Elif Kalaycı Tel:586 8650

Ofis No:508

e-posta:ekalayci@atilim.edu.tr

Ofis saatleri : Daha sonra duyurulacak

Ders Kitabı: “Nasıl Girişimci Olunur?”, Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, Necla Haliloğlu, Turhan Kitabevi, 2. baskı 2011, Ankara.

Notunuz şu şekilde oluşacaktır:1 arasınav (25%), 1 grup projesi (%40),1 final (25 %), derse katılım (10%)

Bu ders üniversite alabileceğiniz tüm seçmeli derslerden farklı bir ders. Sonunda KOSGEB’ten Girişimcilik Sertifikası alabilirsiniz (%80 katılım koşulu ile) ve 100.000 TL tutarında bir desteğe hak kazanabilirsiniz!!!!!

Bu dersin amacı ilerde bulunacağınız ortamlarda ‘girişimci’lik yapabilmenizdir Kendi şirketinizi kurmak isteyebilirsiniz veya büyük/küçük bir şirkette yöneticilik yapabilirsiniz. Her durumda mutlaka yenilikçi olmanız, çevreyi tarayıp fırsat ve tehditleri değerlendirebilmeniz ve kendi kurumunuzu ona göre konumlandırmanız, stratejik hamleler düşünmeniz gerekecek. Üstelik tüm bunları belki hiç tanımadığınız kişilerle ve farklı çevrelerden insanlarla yapacaksınız. İşte bu derste amaç belli bir zaman kısıtı altında bir işi fikir aşamasından iş planı aşamasına kadar taşımak ve takım çalışmasında başınıza neler geleceğini görmek.

Bu ders sırasında yaşadıklarınızı eğer bir günce şeklinde tutarsanız ve eğer girişimciliğin size göre olmadığına karar verip ilerde bir işe girmek isterseniz, güncenizdekiler firmalara kişiliğiniz ve güçlü yönleriniz hakkında anekdotlar oluşturacaktır. Ayrıca benden referans istediğinizde de projeniz boyunca sizde gördüğüm özelliklerden firmalara rahatlıkla bahsedebilirim. Bu sayede birçok kişinin özgeçmişinde iddia ettiği ‘takım çalışmasında iyiyim’ veya ‘analitik yeteneğe sahibim’ gibi klişeleşmiş konuları siz kanıtlarınız ile göstermiş olursunuz firmalara.

Eylül 16-18 Dersin amacına dair bir tanıtım 4 saat
Ders izlencesinin ve Moodle sayfasının tanıtımı, dersten beklentilerin sunumu
Girişimcilik, İçgirişimcilik Nedir?
Girişimciliği Etkileyen Faktörler
KOBİlerin Ekonomideki Rolü
Egzersiz 1.6 Demografik gelişmelerin sunduğu iş fırsatları

Okuma Parçası:Wal-Mart Perakende Zinciri ve Kurucusu Sam Walton.
Egzersiz 1.1 Problem belirleme ve çözüm oluşturma
Egzersiz 1.3 Kurum içi girişimcilik

Eylül 23-25 Buluş ve Yaratıcılık Arasındaki Fark 4 saat
Schumpeter’e göre inovasyon
Yaratıcı düşünmenin engelleri
Yaratıcı düşünmeyi kolaylaştıran davranış biçimleri
Egzersiz 2.12 : Atık değerlendirme
Okuma Parçası: Uşak’tan Afrika’ya Açılan Battaniye Markası: Sesli Tekstil
Bir İhracat Hikayesi: Sarar
Fikri Mülkiyet Hakları

Eylül 30- Ekim 2 Tipik Girişimci Özellikleri 4 saat
Girişimci Olmaya Hazır mısınız?
Egzersiz 3.3
Egzersiz 3.4
Yaratıcı düşünceki Kolaylaştıran Davranış Biçimleri: Merak
Kitabın kapak sayfasını inceleyin.
Küçük İşletme Sırrı

Ekim 7-9 Fırsatları Görebiliyor musunuz? 4 saat
Hangi Acıyı Dindireceksiniz? Hangi Zevki Vereceksiniz?
Egzersiz 4.1 Pazardaki değişimler ve iş fırsatları
Egzersiz 4.2, 4.3, 4.4 ve 4.5
İş Fikirlerini Nasıl Değerlendirirsiniz?
Okuma Parçası: Richard Branson

Ekim 14 Statejik Düşünmenin Önemi 2 saat
Vizyon vve Misyon
Temel Başarı Faktörleri
Temel Yetenekler
Müşteri ve Rakipler
SWOT, Hedefler
Düşük Maliyet, Odaklanma, Farklılaşma
Egzersiz 5.1, 5.2, 5.4,5.5, 5.6
Okuma Parçası: Bir İhracat Hikayesi Sarar,
Okuma Parçası: Yeni Farklılaşma Noktalarının Keşfedilmesi
Ekim 16 Kurban Bayramı 2 saat
Ekim 21-23 İş Kurma Alternatifleri 4 saat
Mevcut bir İşletme Devralma
Yeni bir İşletme Kurma
Franchise İşletmesi Kurma
Egzersiz 6.1
İşletmelerin Hukuki Statüsü, ferdi işletme, ortaklık, sermaye şirketleri

Ekim 28 Cumhuriyet Bayramı 2 saat
Ekim 30 İşinizi Kurmadan Önce Bir Plan Yapmalısınız 2 saat
Neden İşplanı
İş planının temel öğeleri
Beklenmedik Durumlara Yönelik Nasıl Plan Yapılabilir?
Egzersiz:7.1,7.2,
Pazar araştırması, Anket Soruları Hazırlanması
Hedef Pazarı Belirleme, Rakip Analizi
Pazar Payını Belirleme
Egzersiz 8.3, Tablo 8.4 ve Tablo 8.5
Okuma Parçası: Makine İmalatçısı/Köpekbalığı

Kasım 4 Pazarlama 3 saat
Pazarlama Karması, Ürün Tanımı, Ürün Ömrü
Fiyatlandırma, benzer ürünlerin fiyatları, maliyet
İmaj, bulunabilirlik, moda ve marka, tekel durumu
Tanıtım planı, medya, reklam(gazete, dergi, radyo, internet), kulaktan kulağa
pazarlama
Müşteri ilişkiler, halkla ilişkiler
Egzersiz 9.5
Yer seçimi, Egzersiz 9.6

Kasım 6 Arasınav 1 saat

Kasım 11-13 Üretim sürecinin Aşamaları 4 saat
Makine ve Donanım
Hammadde ve Malzeme
İşgücü
İşletme Giderleri
Egzersiz 10.1 ve Egzersiz 10.3

Kasım 18-20 10. hafta İnsan Kaynaklarını Nasıl Yönetmelisiniz? 4 saat
Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Görevlerin Delege Edilmesi
Çalışanların Seçiminde Dikkat Edilecekler
Liderlik ve Motivasyonun Önemi
Çalışanları Motive Edebilmek
Egzersiz 11.4, Egzersiz 11.5

Kasım 25-27 Finansal Plan 4 saat
Finansal Tablolar
İşletme Giderleri ve Amortisman
Bilanço: Varlıklar, Borçlar/Kaynaklar
Likidite
İşletme Sermayesi
Nakit Akımı
Finansal Oranlar
Bisiklet Uygulaması

Aralık 2-4 Projeler Üzerinde Çalışma 4 saat
(Randevu ile öğretim görevlisinden geri dönüt alma)

Aralık 2-11 Projeler Üzerinde Çalışma 4 saat
(Randevu ile öğretim görevlisinden geri dönüt alma)

Aralık 16-18 Projeler Üzerinde Çalışma 4 saat
(Randevu ile öğretim görevlisinden geri dönüt alma)

Aralık 23-25 Projeler Üzerinde Çalışma 6 saat
(Randevu ile öğretim görevlisinden geri dönüt alma)

Aralık 30 Sunumlar 2 saat

Örnek olaylar üzerinde çalışacağız. Bu nedenle derse girmeniz katılım notunuz açısından çok önemlidir. Arasınavda da sınıfta tartışılan vakalara benzer vakalar olabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı derse katılım zorunludur.

Proje takım halinde yapılacak. Takımlar rasgele belirlenince başarı şansı daha yüksek olur ama kendi arkadaşlarınızla aynı takımda olmak isterseniz de ‘iş başka arkadaşlık başka’yı deneyimlemiş olursunuz.

Dönem sonunda her takım jüri karşısında sunum yapacak. Jüri mühendislik ve işletme fakültelerinden öğretim üyeleri, Viveka kuluçka merkezi üyeleri, İşkalesi co-working merkezinden uzmanlar ve melek yatırımcılardan oluşacak. Jürinin başarılı bulduğu ilk üç takıma başarı belgesi verilecek ve bu takımlar dönem sonunda hazırladıkları posterleri Lisans Araştırma Projesi Şenliklerinde tüm üniversiteye sunacaklar.

Dönem sonunda her takım üyesi kapalı zarf içinde hem kendine hem de takım arkadaşlarına not verecek. Ayrıca hem kendisi hem de arkadaşlarını bu derste yaşadıklarına dayanarak değerlendirecek. Örneğin, şu arkadaşımın çalışma disiplini çok iyiydi, benim organizasyon yeteneğim fena değilmiş ama zaman yönetimi tarafımı geliştirmem gerekiyormuş gibi…

Bir de dersin sonunda herkesin dersle ilgili bir anket doldurmasını isteyeceğim ki bu da gelecek dönemlerde dersi daha da iyileştirmek için yapmamız gerekenleri belirleyecek.

Mümkün olursa da her takımla video röportaj yapıp takım olarak kendilerinden sonra bu dersi alacaklara ne gibi önerileri olur’u anlatmalarını isteyeceğim.