ATILIM ÜNİVERSİTESİ’NDE GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI

Atılım Üniversitesi’nde “Girişimcilik” konulu faaliyetler 2003 yılından beri devam etmektedir. İşletme Fakültesi altında yer alan Türkçe ve İngilizce İşletme Bölümleri tarafından açılan girişimcilik dersi üniversitenin tüm fakültelerindeki öğrencilerin seçimine açıktır. Girişimcilik dersine talep, yoğun olarak İşletme ve Mühendislik fakültelerinden gelmektedir. 2011-2012 Güz ve Bahar Akademik dönemlerinde toplam 62 öğrenci girişimcilik dersini almıştır.

‘Girişimcilik’ dersi işleyişinde;
*Bir iş fikrinin nasıl oluşturulacağı
*İş planı yazımı ile devam etmekte
*İş fikirlerinin bir jüri önünde sunumu
ana başlıkları yer alır ve öğrenciler takımlar halinde çalışır.

İlk haftalarda, tüm sınıfın katılımının sağlanması şeklinde ilerlemektedir. İş planı doldurma safhasına geçişle birlikte, her takımın öğretim üyesi ile birebir haftalık görüşmesi şeklinde devam ettirilmektedir. Öte yandan her takım işplanını Wikispaces’te oluşturduğu bir alanda oluşturduğu için öğretim üyesi ile her takım 24 saat kontak halinde olabilmektedir.

Doldurulan İş Planı KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerinde doldurulan iş planı formatına
uygundur.

Derste öğrenciler tamamıyle özgür biçimde kendi iş fikirlerini seçmektedirler. Özellikle
Mühendislik Fakültesi’nden öğrencilerin projeleri daha teknoloji ağırlıklı olabilmektedir.