Doç. Dr. Handan BOZTEPE

handan.boztepe@atilim.edu.tr

Hemşirelik, bireylerin sağlık gereksinimlerinin karşılanması için gerekli tıbbi yardımı sağlamaktır. Hemşirelik insan yaşamıyla ve birey, aile ve toplumun sağlığının kalitesiyle ilgilidir.

Hemşirelik Bölümü, nitelikli eğitmen kadrosuyla, Türkiye’de ilk defa tamamı İngilizce olarak hazırlanmış programıyla, görsel ve işitsel donanıma sahip derslikleri ve ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış simülasyon laboratuvarlarıyla, kanıta dayalı, güncel teorik ve uygulamalı mesleki eğitimiyle ulusal ve uluslararası alanda öncü hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenciler, Üniversitenin araştırma merkezleri, modern laboratuvarları ve kütüphaneleri, araştırma destek programları ve uluslararası öğrenci değişim programları ile geleceğe hazırlanmaktadır. Öğrencilerimiz mesleki eğitimlerinin yanında sosyal alanda da gelişimlerini önemsemekte, öğrenci toplulukları, sosyal sorumluluk projeleri, sanat ve kültür etkinlikleri, spor faaliyetleri, kampüs içi ve dışı aktiviteleri ile eğitim sürecini zenginleştirmektedir.

Öğrencilerimiz, bir yıl İngilizce hazırlık eğitiminin ardından dört yıllık mesleki eğitim alarak lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Mezunlarımız güçlü mesleki donanımları ve İngilizce dil avantajları ile yurt içi ve yurt dışında koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda, kamu ve özel sağlık kurumları, üniversiteler, sağlıklı yaşam ve evde bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, okullar, ilaç sektörü, kalite ve akreditasyon kurumları ve araştırma geliştirme merkezlerinde klinisyen, eğitimci ya da yönetici pozisyonlarında hemşire olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız ilgi duydukları alanlarda lisansüstü eğitimler alarak uzmanlaşabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.

Sevgili öğrencilerimiz, Avrupa’da serbest dolanım ve çalışma olanağına sahip 7 meslek grubundan biri olan hemşirelik mesleğine ilk adımını atan kişiler olarak teknolojiyi kullanan, insan haklarına saygılı, erdemli, sorunlara neden-sonuç ilişkisi içinde çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, etik değerlere bağlı, bilim ve mantığı rehber edinen, sağduyulu ve çağdaş bireyler olarak yetişeceksiniz.

Sizlerin bu sorumluluk ve bilinci her zaman taşıyacağınıza, hemşirelik mesleğinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağınıza olan inancım sonsuzdur.