Hemşirelik kariyerinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bölüm olarak misyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve marka değeri taşıyan akademik kadromuzla birlikte, hemşirelik uygulamalarını uluslararası standartlarda ve teknolojik gelişmelerin paralelinde yürüten; etik, ahlaki ve estetik değerlerin ışığında bütüncül bakım verebilen, sağlık bakımının geleceğini şekillendirebilen lider hemşireler yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirebilmek için, bilimsel ve teknolojik açıdan yetkin, mesleki gelişime öncülük eden, araştırmacı, girişimci ve lider bir kadro ile, evrensel ölçekte yetkin lisans ve lisansüstü mezunlar yetiştiren, uluslararası düzeyde tanınan lider bir bölüm olmayı da vizyonumuz olarak belirledik.

Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik özerkliğe ve işbirliğine dayalı bakımı kapsar. Tüm bu niteliklerin sağlanması, ancak bu niteliklerin gelişebileceği bir ortam oluşturmakla mümkündür. Atılım Hemşirelik Ailesi olarak, bu nitelikte hemşireler yetiştirmek için çeşitli başlıklarda diğer üniversitelerden farklı olanaklar ve ortam sunmaktayız.

Bölümümüz, nitelikli akademik kadrosuyla, tamamı İngilizce olarak hazırlanmış programıyla, görsel ve işitsel donanıma sahip derslikleri ve ülkedeki sayılı uygulama laboratuvarlarından birinde, kanıta dayalı, güncel, sınıf durumuna göre multidisipliner teorik ve uygulamalı mesleki eğitim sunmaktadır. Öğrencilerimiz, üniversitenin araştırma merkezleri, modern laboratuvarları ve kütüphaneleri, araştırma destek programları ve uluslararası öğrenci değişim programları ile geleceğe hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin yanında sosyal alanda da gelişimleri önemsenmekte, öğrenci toplulukları, sosyal sorumluluk projeleri, sivil toplum katılımı, kültür ve sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri, kampüs içi ve dışı aktiviteleri ile de eğitim süreçlerini zenginleştirecek girişimlerde bulunulmakta, kendilerine bu aktivitelere katılım konusunda destek sağlanmaktadır. Bilimsel araştırmalara, etkinliklere katılım bu etkinliklerin organizasyonu konusunda öğrencilerimiz cesaretlendirilmekte, gerekli akademik destek sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz, bir yıl İngilizce hazırlık eğitiminin ardından veya hazırlık sınavını geçtikten sonra dört yıl boyunca İngilizce mesleki eğitim alarak lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Lisans programımız Avrupa kriterleri doğrultusunda uzmanlarca hazırlanıp YÖK tarafından kabul edilen Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP)’nın 2022 versiyonuna göre dizayn edilmektedir.

Mezunlarımız mesleki donanımları ve İngilizce dil avantajları ile yurt içi ve yurt dışında koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda, kamu ve özel sağlık kurumları, üniversiteler, sağlıklı yaşam ve evde bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, okullar, kalite ve akreditasyon kurumları ve araştırma geliştirme merkezlerinde klinisyen, eğitimci ya da yönetici pozisyonlarında hemşire olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız ilgi duydukları alanlarda lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.

Atılım hemşirelik ailesi içinde, mesleki etik değerlere bağlı, teknolojik gelişimlere uyum sağlamakla kalmayıp bu tür girişimleri kendileri gerçekleştirebilen, sunduğunuz bütüncül bakım ile birer rol model hemşireler olarak yetişeceğinize, mezuniyetten sonra daha sağlıklı bir toplum, daha güçlü bir hemşirelik mesleğine hizmet edeceğinize inancımız tamdır.