Hemşire Kimdir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve güçlendirilmesinde sorumluluk alan, bireyi fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan bir bütün olarak değerlendirip bakım hizmeti sunan, sağlık politikalarının ve sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesine katkı sağlayan, bilim ve sanattan oluşan bir meslektir.

 • Hemşireler, hem ülkemizde hem de dünyada pek çok alanda iş bulma fırsatlarına sahiptir.
 • Hemşirelik, Avrupa'da serbest dolaşım ve çalışma hakkına sahip 7 meslekten biridir.
 • Amerika’da yapılan bir araştırmada hemşirelik tüm meslekler arasında en güvenilir meslek seçilmiştir.
 • Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılını “Hemşire Yılı” olarak ilan etmiştir.

Neden Hemşire Olmalıyım?

Çünkü Hemşireler;

Hayata Dokunur.

Hemşireler; bireylerin yaşamlarına dokunarak sağlığını koruyabilir, geliştirebilir, sağlığını kaybetmiş bireylere bakım verebilir ve yaşam kalitelerini yükselterek hayatlarında iz bırakabilir.

Etik ve Ahlaki Değerleri Korur.

İnsanlar sağlıkta eşit haklara sahiptir.  Hemşireler etik ve ahlaki ilkelere bağlı kalarak sağlıklı ya da hasta bireyin haklarının savunucusudur.

Eğitim ve Danışmanlık Verir,

Hemşireler sağlığı korumak, geliştirmek ve doğru sağlık davranışları kazandırmak için bireylere, aileye, topluma ve meslektaşlarına ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve danışmanlık verebilir, bireylerin yaşamlarında fark yaratabilir.

Araştırma ve Yenilikler Yapar.

Hemşireler bireylerin sağlık problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar yaparak kanıta dayalı hemşirelik bakım uygulamaları geliştirebilirler. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında sağlık eğitimi ve bakım uygulamalarında yenilikler yapabilirler. Akademik, sektörel ve uygulama alanları işbirliği ile projeler üretebilir, yeni çözümler ve ürünler geliştirebilirler.

Girişimci ve Liderdir.

Hemşireler sağlık hizmetinin sunulduğu, eğitiminin verildiği ve ilgili politikaların üretildiği her alanda girişimcilik ve liderlik bilgi ve becerileri ile bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, güçlendirilmesi ve daha iyiye ulaştırılmasında rehberlik eder.

Atılım Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Neden Farklıdır?

%100 İngilizce Eğitim Veren İlk ve Tek Üniversite

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara’da %100 İngilizce eğitim veren ilk ve tek üniversitedir. Hemşirelik mesleği, kanıta dayalı ve güncel bilgiler ışığında her gün gelişmeye devam etmektedir. Bilimsel yayınların genelinde olduğu gibi hemşirelik mesleğine ilişkin bilimsel çalışmalarda çoğunlukla İngilizce dili kullanılmaktadır. Bu nedenle İngilizce dilinde eğitim verilmesi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri açısından önemlidir. Bununla birlikte bölümümüzde eğitim dilinin İngilizce olması mezunlarımızın, farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla kültürel, bireysel ve mesleki ilişkilerini en üst düzeye getirecek; uluslararası iş birlikleri kurabilen ve yönetebilen lider hemşireler olmalarını sağlayacaktır.

Nitelikli Akademik Kadro

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü; ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi, alanında markalaşmış, proje ve araştırmalarıyla fark yaratan, nitelikli bir akademik kadroya sahiptir.

Yüksek Teknolojide Donanıma Sahip Derslik ve Laboratuvarlar

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde, YÖK- Hemşirelik Ulusal Çekirdek Programına uygun olarak hazırlanmış modern bir müfredat ile teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Teorik ve uygulamalı eğitimler sırasında son teknolojiye uygun ekipmanlarla donatılmış;

 • Amfi ve derslikler
 • Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı,
 • Kadavra üzerinde uygulama imkanı sağlayan Anatomi Laboratuvarı,
 • Multidisipliner Fizyoloji-Mikrobiyoloji-Histoloji ve Patoloji Laboratuvarları
 • Bilgisayar Laboratuvarı,
 • Simüle Hasta Laboratuvarı kullanılmaktadır.

Öğrencilerimiz, simülasyon laboratuvarlarında psikomotor becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapıp deneyim kazanarak hatalarından öğrenme ve yeterliliklerini artırma konusunda beceri sahibi olmakta ve klinik uygulamalarda hasta ya da sağlıklı bireyle çalışırken iletişim becerileri güçlü, öz güvenli, yetkin ve başarılı olmaktadırlar.

Ücretsiz Staj Olanağı

Hemşirelik eğitimi sırasında zorunlu stajlar ve yaz uygulamaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, Medicana International Ankara Hastanesi ile Atılım Üniversitesi arasında yapılan işbirliği ile, zorunlu stajları ve yaz uygulamalarını ücretsiz olarak modern ve gelişmiş bir hastane ortamında yapma şansına sahiptir. Ayrıca öğrencilerimizin diğer özel ve kamu hastaneleri, toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezleri, okullar, huzur evleri ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri gibi alanlarda da uygulama yapma fırsatları vardır.

Bilimsel ve Kişisel Gelişime Katkılar ve Fırsatlar

 • Hemşirelik öğrencileri, üniversite içinde ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen kongre, konferans ve seminerlere katılarak bilimsel gelişmeleri takip etme ve alanında fark yaratan meslek profesyonelleri iş birliği kurma fırsatına sahiptir. 
 • Öğrencilerimiz bölümümüzde ve üniversite genelinde verilen, hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katlı sağlayacak pek çok seçmeli ders alabilirler.
 • Öğrencilerimiz, araştırma kültürü kazanmak, interdisipliner ve multidisipliner takım çalışmalarında yer almak, araştırmacılık ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek amacıyla, üniversite ya da ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen, araştırma projelerinde yer alabilirler.

Uluslararası İşbirlikleri ve Anlaşmalar

Hemşirelik bölümünün Amerika, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti gibi pek çok ülke ve üniversite ile iş birliği bulunmaktadır.

Bu iş birlikleri sayesinde hemşirelik öğrencileri,

 • Farklı ülkelerde kültürel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler alma ve deneyim kazanma şansına sahip olurlar.
 • Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle ve akademisyenlerle etkileşimde bulunarak network oluşturabilirler.
 • Uluslararası proje ve iş birliklerinde yer alabilirler.

En az %50 Burs İmkanı ve Başarı Bursları

Hemşirelik bölümünü tercih eden öğrencilerin; %100, %75 ve % 50 burs imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, eğitim sürecindeki başarı performanslarıyla üstün başarı bursu kazanma şansına da sahiptirler.

Sosyal Olanaklar

Atılım üniversitesi tüm öğrencilerine; açık alanları, spor olanakları, sosyal kulüpleri, öğrenci toplulukları, gelişmiş kütüphanesi ve laboratuvarlarıyla mutlu bir kampüs yaşamı sunmaktadır. Kampüsümüzün fiziki ve sosyal olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus  adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu imkanların yanı sıra öğrencilerimiz;

 • Türkiye’nin en iyi üç kütüphanesinden birisine sahip olma ve hemşirelik ile ilgili güncel kitaplar, veri tabanları ve süreli yayınlara ulaşma,
 • Üniversite bünyesinde yer alan 67 farklı kulüp ve topluluğa katılarak, farklı fakülte ve bölümlerle multidisipliner ve interdisipliner bağlantılar kurma,
 • Spor, müzik ve gezi topluluklarına katılarak sosyal ve kültürel açıdan yeni deneyimler ve beceriler edinme şansına sahiptirler.

Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) Eğitim

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, ön koşulları sağlamaları halinde yurt içinde ve yurt dışında hemşirelik alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren üniversitelerde lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Mezuniyet Sonrası İş Bulma Fırsatları

Hemşirelik dünyada ve ülkemizde insan gücüne en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden biridir.  Mezunlarımızın aşağıda belirtilen alanlarda iş bulma fırsatı vardır.

 • Aile ve toplum sağlığı merkezleri,
 • Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları,
 • Huzurevleri, evde bakım merkezleri, sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon merkezleri
 • İlaç sektörü, fabrikalar, okullar, AR-GE, kalite ve akreditasyon kurumları,
 • İş sağlığı ve güvenliği birimleri,
 • Adli tıp kurumları ve cezaevleri,
 • Uçuş hemşiresi olarak hava yolu kurum ve kuruluşları

Hemşireler lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak ülkemizdeki hemşirelik bölümüne sahip 129 üniversiteden birinde akademisyen olabilirler.