1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH105 Analize Giriş (Türkçe)
3
0
5
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
ISL111 İşletmeye Giriş
3
0
6
ISL101 Davranış Bilimlerine Giriş
3
0
6
IKT101 İktisada Giriş I
3
0
5
CMPE185 Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
1
2
3
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 20 2 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ISL102 Hukuka Giriş
3
0
5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II
2
0
2
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ISL122 İşletmelerde Sayısal Uygulamalar
3
0
6
ISL112 Yönetime Giriş
3
0
6
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
IKT102 İktisada Giriş II
3
0
5
Toplam 21 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ISL203 Muhasebe İlkeleri I
3
0
6
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
ISL217 Ticari İşletme Hukuku
3
0
5
ISL241 Pazarlama İlkeleri
3
0
5
ISL213 Örgüt Teorisi
3
0
5
ISL209 Finansal Matematik
3
0
6
Toplam 18 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ISL204 Muhasebe İlkeleri II
3
0
6
ISL214 Sayısal Yöntemler
3
0
5
ISL206 Örgütsel Davranış
3
0
6
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
ISL242 Pazarlama Yönetimi
3
0
5
ISL292 Türk Vergi Sistemi
3
0
5
Toplam 18 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ISL303 Finansal Yönetim I
3
0
6
ISL311 Üretim Yönetimi
3
0
6
ISL365 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
3
0
5
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Seçmeli 0 0 5
Toplam 12 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ISL304 Finansal Yönetim II
3
0
6
ISL364 Finansal Tablolar Analizi
3
0
5
ISL308 Maliyet Muhasebesi
3
0
6
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Seçmeli 0 0 5
Toplam 12 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ISL401 Yönetim Muhasebesi
3
0
7
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
ISL453 Yatırım Projelerinin Analizi
3
0
7
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 11 0 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
ISL402 Stratejik Yönetim
3
0
7
ISL448 Pazarlama Araştırması
3
0
7
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 11 0 30