Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA

kamil.buyukmirza@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: Michigan State University Doktora: Gazi Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hasan KAVAL / Bölüm Başkanı

hasan.kaval@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8655


Lisans: Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu Doktora: Gazi Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayhan TAN

ayhan.tan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8624


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: New School for Social Research, New York

Araştırma Konuları : Yönetim Ekonomisi, Kooperatifçilik.

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

dilaver.tengilimoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8681


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / Dekan

mithat.uner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

ceyhan.cigdemoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8673


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİNÇERGÖK / Bölüm Başk. Yard.

burcu.dincergok@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8648


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi, Birleşme ve satınalmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖZGEN / Dekan Yardımcısı

pelin.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8647


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlamada Sayısal Modeller, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazarlama.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şule Erdem TUZLUKAYA / Akademik Koordinatör

sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK

zeki.yanik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Muhasebe.

Öğr. Gör. Dr. Burcu TOSUN

burcu.tosun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8625


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Örgütsel Davranış, Örgütsel Psikoloji, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Kariyer Planlama, Kurumsallaşma.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Tolga BENLİ

tolga.benli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8272


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Elif BODUROĞLU

elif.boduroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8613


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Arş. Gör. Begüm UĞUR

begum.ugur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8613


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

guray.kucukkocaoglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Central Missouri State University Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe ve Finans.

Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN

alptekin.sokmen@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Örgütsel Davranış, Mesleki Etik ve Güncel Yaklaşımlar.

Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY / Öğretim Üyesi

emine.aksoy@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finans Matematiği, Yatırım Projelerinin Değerlemesi, Firma Değerlemesi, Türev Finansal Araçlar, Uluslararası Portföy Yönetimi.