Evet!

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler (program bitmeden en geç üçüncü dönem içerisinde başvuru yapılması gereklidir), başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

Evet!

Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.