MECE522 - Kontrol Mühendisliği II (3 + 0) 5

Ders, durum gözlemleyicileri, regulator ve denetleyici tasarımı, stokastik sistemler, Kalman süzgeci ve MatLab-Simulink kullanımı; mekatronik sistemler laboratuvarında yer alan dinamik sistemlerin modelleme ve denetimleri.

MECE521 - Kontrol Mühendisliği I (3 + 0) 5

Sistemlerin durum uzayında analizleri, durum geribesleme, gözlemleyiciler, Lyapunov kararlılık teorisi, faz portreleri.

MECE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

MECE589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Mekatronik mühendisliğinde güncel araştırma konuları üzerinde bilimsel seminerler.