Misyon

Toplumda araştırma ortamının gelişmesine katkıda bulunarak, üniversite-sanayi ilişkilerini uygulamalı araştırma projeleri ve akademik çalışmalarla kuvvetlendirmek; endüstri ve üniversite katkıları ile hazırlanmış projelere nitelikli araştırmacılar yetiştirmek; üniversite ve araştırma kurumlarına nitelikli öğretim üyesi ve uzman araştırmacı yetiştirmektir.

Vizyon

Türkiye'deki ilk disiplinlerarası doktora programı olması niteliğiyle kazandırdığı geniş bilimsel ve teknolojik görüş açısı ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bilimsel çalışmalarıyla tanınan bir Doktora programı olmaktır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1557 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

Toplumda araştırma ortamının gelişmesine katkıda bulunarak, üniversite-sanayi ilişkilerini uygulamalı araştırma projeleri ve akademik çalışmalarla kuvvetlendirmek; endüstri ve üniversite katkıları ile hazırlanmış projelere nitelikli araştırmacılar yetiştirmek; üniversite ve araştırma kurumlarına nitelikli öğretim üyesi ve uzman araştırmacı yetiştirmektir.

Vizyon

Türkiye'deki ilk disiplinlerarası doktora programı olması niteliğiyle kazandırdığı geniş bilimsel ve teknolojik görüş açısı ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bilimsel çalışmalarıyla tanınan bir Doktora programı olmaktır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Mission

To contribute the development of research environment in the society, strengthen university-industry relations by means of applied research projects and academic studies, raise qualified academic members and expert researchers for the projects launched with the support of industry and university, contribute universal science and technology in cooperation with all organizations, public and private institutions which intend to carry out R&D and entrepreneurship activities.

Vision

To convey the qualified labor force to the production of science and technology and create necessary environment for this purpose in parallel with contemporary scientific and technological development witnessed at international level.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 174 [start] => [end] => [created_at] => 2017-11-15 17:48:05 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410928 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [url] => fbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 174 [name_tr] => Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi Ve Tasarımı Ana Bilim Dalı [url] => modes [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1557 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

Toplumda ara\u015ft\u0131rma ortam\u0131n\u0131n geli\u015fmesine katk\u0131da bulunarak, üniversite-sanayi ili\u015fkilerini uygulamal\u0131 ara\u015ft\u0131rma projeleri ve akademik çal\u0131\u015fmalarla kuvvetlendirmek; endüstri ve üniversite katk\u0131lar\u0131 ile haz\u0131rlanm\u0131\u015f projelere nitelikli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar yeti\u015ftirmek; üniversite ve ara\u015ft\u0131rma kurumlar\u0131na nitelikli ö\u011fretim üyesi ve uzman ara\u015ft\u0131rmac\u0131 yeti\u015ftirmektir.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

Türkiye'deki ilk disiplinleraras\u0131 doktora program\u0131 olmas\u0131 niteli\u011fiyle kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 geni\u015f bilimsel ve teknolojik görü\u015f aç\u0131s\u0131 ile ulusal ve uluslararas\u0131 düzeyde sayg\u0131n bilimsel çal\u0131\u015fmalar\u0131yla tan\u0131nan bir Doktora program\u0131 olmakt\u0131r.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Mission<\/strong><\/p>\n\n

To contribute the development of research environment in the society, strengthen university-industry relations by means of applied research projects and academic studies, raise qualified academic members and expert researchers for the projects launched with the support of industry and university, contribute universal science and technology in cooperation with all organizations, public and private institutions which intend to carry out R&D and entrepreneurship activities.<\/p>\n\n

Vision<\/strong><\/p>\n\n

To convey the qualified labor force to the production of science and technology and create necessary environment for this purpose in parallel with contemporary scientific and technological development witnessed at international level.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 174 [start] => [end] => [created_at] => 2017-11-15 17:48:05 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410928 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 174 [url] => modes [name_tr] => Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi Ve Tasarımı Ana Bilim Dalı [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 123 [rgt] => 124 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 174 [url] => modes [name_tr] => Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi Ve Tasarımı Ana Bilim Dalı [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 123 [rgt] => 124 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1