MDES696 - Tez Konusuna Yönelik Araştırmalar (0 + 0) 25

Literatür tarama ve deneysel çalışmalar.

MDES691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

MODES kapsamında olan araştırma konuları.

MDES697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

MDES682 - Seminer (0 + 0) 5

Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

MDES689 - Yeterlilik Sınavı (0 + 0) 30

Ders dönemlerinde alınan dersler ve bu derslerle ilgili konular.