Doç. Dr. Ali Doğan DURSUN

Atılım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Değerli Öğrencileri,

Günümüzde tıp ve eczacılığın simgesi haline gelen yılanlı asa, Yunan mitolojisinde sağlık tanrısı Asklepios’in taşıdığı ve her zaman destek aldığı bir imgedir. Antik Mısır’da yaşamış, birçok hastalık için tedaviler geliştiren ve tarihte ilk doktor olarak bilinen İmhotep, O’ndan iki bin yıl sonra yaşamış ve tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat ile batılıların “büyük üstad” olarak tanımladığı İbn-i Sina da kendilerinden önceki şifacıların izinden gitmişlerdir. O zamanlardan bugüne kadar geçen süreçte değişmeyen tek şey sağlık hizmetlerinde büyük bir destek grubuna ihtiyaç duyulmasıdır. Çağımızda sağlık hizmetleri bir bütün olarak ilerlemeye devam etmektedir.

Kaliteli öğretim ile bilim, teknoloji ve araştırmayı harmanlayarak geleceğe ışık tutan bir üniversite olmak amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerlemektedir. Hedefimiz, bağımsız bireyler olma yolundaki önemli basamaklardan biri olan üniversite hayatınızda sizlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Atılım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ilk aşamada 2021-2022 eğitim yılında Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri olmak üzere toplam beş program ile eğitim ve öğretim sürecine başlamıştır. Yüksekokulumuzda dört yarıyıl boyunca teorik eğitimler ve uygulama beceri eğitimleri donanımlı laboratuvar ve simülasyon merkezlerinde üniversitemizin zengin öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

Meslek Yüksek Okulumuzda, sağlık hizmet sektörüyle yapılan iş birliği neticesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki yetkinliğe sahip, nitelikli araştırmacı ve yaşam boyu kendini yenileyebilme becerisini kazanmış, topluma yararlı, kamu yararı gözeten ve aranan örnek sağlık personeli yetiştirilmektedir.

Atatürk ilkelerini ve ulusal değerleri özümsemiş, sorumluluklarını bilen, sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunun bilincinde, insanlığa hizmet ederken, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen, duyarlı, topluma yararlı bireyler olmanızı dilerim