Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU / Müdür

nafiz.alemdaroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8881


Dr. Öğr. Üyesi Altan ÖZKİL / Müdür Yardımcısı

altan.ozkil@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8882


Lisans: Kara Harp Okulu, Yüksek Lisans: ABD Deniz Yükseklisans Okulu, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Zaman Serileri, Yönetim Bilgi Sistemleri , Teknoloji Öngörüsü, Stratejik Planlama, Sistem Mühendisliği, Simülasyon, Savunma Araştırma, Performans Ölçümü ve Uygulama, Ömür Devri Maliyet Analizi, Mühendislik Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Karar Destek Sistemleri, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetiminde Kantitatif Teknikler, Harekat Araştırması, Deney Tasarımı, Çok-amaçlı grup karar verme, Çok Kriterli Karar Verme, ARGE Yönetimi.