Atılım Üniversitesi SHY BEO bünyesinde yapılacak modül sınavları aşağıdaki kurallara uygun olarak yapılır:

 1. Aday, sınav günü belirtilen saatte sınav salonunda hazır bulunmak, yanında fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav gözetmenine göstermek zorundadır.
 2. Sınava sivil kıyafetle girilir. Görev gereği kullanılan araç veya gereç ile sınavda yardımına başvurulabilecek; müsvette kâğıt, sınav konularıyla ilgili kitap veya doküman, cetvel, hesapmakinesi veya fonksiyonlu saat, cep telefonu, programlanabilir bilgisayar vb. hiçbir eşya sınav salonuna getirilemez.
 3. Sınav süresince sınav gözetmeniyle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkarmak, her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkmak, sigara içmek, ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.
 4. Sınava onbeş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmez.
 5. Sınav başlangıcında, adayların isimleri okunarak ve her adaya oturacağı yer gösterilerek, kendisine ayrılan yere oturması sağlanır.
 6. Sınav salonunda, aday kendisine gösterilen yere oturduktan sonra sınav yoklama formunu imzalar.
 7. Sınav salonunda, bu prosedüre uygun olarak ve Sınav Gözetmeninin talimatları doğrultusunda sınava başlanır.
 8. Soru kağıtları dağıtıldıktan sonra aday, soruların yapılacak modül sınavına ait olup olmadığını kontrol eder. Sorular girdiği modül sınavına ait değilse, sınav gözetmenine teslim eder. Eğer gireceği modüle ait geçerli soru kağıdı temin edilemezse bu konuda tutanak tutulur ve aday salonu terkeder.
 9. Yazılı sınavlarda aday, soru kağıdında cevap için ayrılmış yerlere cevabını yazar.
 10. Sınav esnasında işlem yapılması gerekiyorsa, aday kendisine işlem yapması için verilen kağıdı müsvedde olarak kullanır.
 11. Adaylar, sınav sırasında sınav gözetmeninin, sınavın bu prosedürün gereklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla yaptığı uyarılara uymak zorundadır.
 12. Sınav salonunda en az iki adayın bulunması gerekir. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri, sınavını bitirse bile, diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınavın süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz.