Laboratuvar bir araştırma laboratuvarıdır ve simülasyona dayalı çeşitli araştırmaların yapılması, projelerin yürütülmesi ve yüksek lisans ve doktora tezlerinin yürütülmesine hizmet etmektedir.