Laboratuvarın mevut araştırma çıktıları arasında tamamlanmış olan 2 Tübitak Destekli Proje ve 2 Atılım Üniversitesi Lisans Araştırma Projesi (LAP) bulunmaktadır. Ayrıca bir tanesi SCI indeksli bir dergi olmak üzere, 20’den fazla akademik yayın laboratuvarda yürütülen çalışmaların sonucunda gerçekleştirilmiştir. Halen 3 doktora tezi ve bir yüksek lisans tezi yürütülmektedir.