Test, analiz ve prototipleme:  Arkeometri araştırmaları kapsamında SEM, AFM, FTIR ve XRD Analizleri

Danışmanlık: Arkeometri araştırmaları ile ilgili yapılan analizlerin değerlendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti, restitüsyon raporları hazırlanması