Mehmet ÇELİK (ed.), EDESSA'DAN URFA'YA, Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları 1, Ankara, 2007 , 2 cilt ISBN: 978-975-6707-16-6 (tk) ISBN: 978-975-6707-19-6 (v.1-2)

Ünsal Yalçın, Hadi Özbal, A.Günhan Paşamehmetoğlu Eds) Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean : International Conference AMITEM 2008 Ankara

Atılım University Turkey Historical Research Applications and Research Center Publications; 2. ISBN: 9789756707203

Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak, SÜRYANCA DİLBİLGİSİ, Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları 2, Ankara, 2011 ISBN:978-975-6707-32-6.

Erdoğru, M.A.- Pfeiffer-Taş, Ş. (ed.)  Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler- Research Symposium Proceedings 12-13 Mart/March 2015, Ege Üniv. İzmir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi- Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi-Tire Belediyesi, C.I-II, İstanbul 2016. Takım Numarası / Volume 1-2 ISBN: 978-605-63415-4-0

ISBN:978-605-63415-5-7(Cilt 1 )

Makaleler ve Sempozyum Bildiri Metinleri:

Güray C., "VAHDET-İ MEVCUT’TAN VAHDET-İ VÜCUD’A: Anadolu’da İslam Dönemi
Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi", FOLKLOR-EDEBİYAT DERGİSİ, Eylül 2012.
 

Pfeiffer-Taş, Ş.‚ ’Protection of Cultural Heritage in Turkey’,  Compte rendu (CR), Coin find laws / Législations des trouvailles monétaires, International Numismatic Council / Conseil international de numismatique, 2012, 11-17.

Pfeiffer-Taş, Ş.,  'Suggestions as to the Localization of the Harbour of Ayasuluk and the Italian Settlement during the Aydınoğulları Dynasty under New Perspectives' in: New Trends in Ottoman Studies (ed. Marinos Sariyannis et al.), Papers Presented at the 20th CIEPO Symposium, Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes,  University of Crete,  27 June-1 July  2012,  Rethymno 2014, 1087-1107.

Pfeiffer-Taş, Ş., 'New Remarks Regarding Ottoman Monetary History in Light of the Akçe-Coins of Murad III.' K. Dörtlük-O. Tekin-R. Boyraz Seyhan (ed.), Bildiriler-Proceedings /Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi 25-28 Şubat 2013-First International Congress of the Anatolien Monetary History and Numismatics 25-28 February 2013, Antalya 2014, 489-507.

Pfeiffer-Taş, Ş., ‘Evliya Çelebi'de Osmanlı Şehiriçi Hanları ve Kervansarayları: Mimari ve İşlevsel Sınıflandırma’ in; N.Tuzcan-S.Tezcan (Guesteds.), Festschrift in Honor of Robert Dankoff, Journal of Turkish Studies, Harvard University, 44.cilt, 2015, 335-348.

Pfeiffer-Taş, Ş., Şeyh Bedrettin, Aydınoğulları ve Tire Kartalı, Erdoğru, M.A.- Pfeiffer Taş, Ş. (ed.)  Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler- Research Symposium Proceedings 12-13 Mart/March 2015, Ege Üniv. İzmir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi- Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi-Tire Belediyesi, C.II, İstanbul 2016. 193-206.