SHY-147 Belgesi nedir? 

SHY- 147 belgesi Onaylı Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu belgesi anlamına gelmektedir.  Bu belgeye sahip olan eğitim kuruluşunun vermiş olduğu eğitimler ülkemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün denetiminden geçmiş ve vermiş olduğu eğitimin kalitesi de bu kuruluş tarafından onaylanmış demektir. Yani ATILIM UNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU’nun Motor Gövde ve Elektrik Elektronik Bölümlerinin Eğitimleri kalite ve standardlar yönünden her türlü denetimden geçmiş ve kalitesi onaylaylanmış demektir. 

SHY- 147 belgesi kim tarafından verilir? 

SHY-147 belgesi, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü (SHGM) tarafından verilmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Uluslarararası standarlara uyarak,her türlü uygulamasını ve yönetmeliklerini de  uluslaraarası antlaşmalara bağlı kalarak ve onlara uygun olarak  belirlemektedir. Böylece ATILIM ÜNİVERSİTESİ, Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun Uçak Gövde ve Motor Bakım Bölümümüz ile  Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümlerimizin vermiş oldukları teknisyenlik eğitimlerimiz tüm uluslararası normlara ve standlara uygun bulunmuş demektir. 

SHY-147 Belgesinin Avantajları nelerdir? 

Bir kurumun, SHY-147 belgesine sahip  olması o kurumdan mezun olan teknisyenlereçok önemli ayrıcalıklar sağlamaktadır. Bu ayrıcalıklardan en önemlisi de teknisyenlik için belirlenen  “temel deneyim” süresinin ( yani çıraklık süresinin) kısaltılmasıdır. Bu sürenin kısaltılması ise genel olarak teknisyenlik sertifikasının tipine göre değişmektedir. Türbin Motorlu uçakların teknisyenliği (ki bu teknisyenlik için sertifika tipi B1.1 dir) bu süre kısaltması 5 yıldan 2 yıla inmektedir. Aynı şekilde Uçak Elektrik ve Elektronik teknisyenliği sertifikası (ki bu sertifika tipine B2 sertifikası denir) için de bu süre benzer şekilde 5 yıldan 2 yıla inmektedir. Piston Motorlu Uçakların Gövde Motor Bakımı Bölümü mezunu teknisyenler için  (B1.2 lisansı)bu  çıraklık süresinin kısaltılması ise 3 yıldan 1 yıla inmektedir. Kısacası Yüksekokulumuzdan mezun teknisyenler için sertifika tipine bağlı olarak  B1.1 ve B2 teknisyenleri için 3 yıllık, B1.2 teknisyenleri için ise 2 yıllık bir avantaj sağlamaktadır.

SHY-147 Belgesine sahip olan başka kuruluşlar var mı?

SHY-147 belgesine kolayca sahip olmak maalesef mümkün değildir.  Bu nedenledir ki ülkemizde bu yetkiye sahip olan kuruluşların sayısı oldukça azdır. Bu yetkiye sahip olan Sivil Havacılık Yüksek okulları şunlardır: Eski adıyla Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu yeni adıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Kapadokya Sivil Havacılık Yüksek Okulu. Bu listeye en son eklenen eğitim kurumu ise Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulumuz olmuştur.  Atılım Üniversitesi hem B1.1 hem B1.2 yani hem türbin motorlu hem de pistonlu motorlara sahip uçakların bakımı için hemde B2 uçak elektrik ve Elektronik bakımı için SHY 147 yetkisine sahip olmuştur.  Yukarıda adı geçen SHY-147 yetkisine sahip olan eğitim kurumlarının hepsinde de verilen sivil havacılık  eğitimleri Türkçe olarak verilmektedir. ATILIM ÜNİVERSİTE’mizde ise bu eğitim tamamen İngilizce olarak verilmektedir.  ATILIM ÜNİVERSİTE’miz bu eğitimi tamamen İngilizce veren ülkemizdeki tek vakıf üniversitesi olmuştur. 

SHY-147 Belgesine Sahip Olmak Neden Bu Kadar Zordur? 

“SHY-147 Yetkisine” sahip olmak gerçekten çok zorlu bir süreçtir. Bu belgeye sahip olmak için öncelikle eğitimin tüm aşamalarının belgelenmesi, belli bir kalite denetiminin sağlanması, verilen tüm eğitimin de belgelenmesini gerektirmektir. Öyleki yapılan tüm pratik eğitimlerin adım adım belgelenmesi ve öğrencilerin bu eğitimlerden eksiksiz olarak geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca verilen tüm eğitimlerin de B1.1, B1.2 ve B2 sertifikalarına sahip pratik eğitmenler tarafından verilmesi gerekmektedir. Teknik bilgi eğitimi kapsamında yapılan her türlü teorik ve uygulamalı çalışmaların tümü kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtların tümü, gerektiğinde denetlemeler sırasında Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü yetkililerine de gösterilmelidir. Bu nedenle, SHY-147 yetkisini sürdürmek ve devam ettirmek bu yetki almaktan çok daha zordur. 
Kısacası SHY-147 tam anlamıyla yepyeni bir yaşam tarzıdır. Öyleki eğitim için her şeyin başında disiplin ve kurallar gelmektedir. Teknik eğitimin her adımı kurallarla belirlenmiştir. Bu kuralların dışına çıkılması kesinlikle kabul edilemez. Öğrencinin eğitimi boyunca yapmış olduğu tüm pratik eğitimleri kendi uygulama el kitabında kayıt altına alınmıştır.

SHY-147 Dersleri ve Sınavları nasıl yapılır?

SHY-147 kapsamında verilen eğitimlerin değerlendirmeleri  ise “Bilgi Sınavları”,“Pratik Eğitimler” ve “Pratik Değerlendirmelerden” oluşur. Öğrencilerimiz toplam 4 yıl (8 yarıyıl) süresinceSHY-66 Hava Aracı Temel Bakım Personeli Yönetmeliği ve Talimatı ile SHY-147 Hava Aracı Temel Bakım Eğitimi Kuruluşu Yönetmeliği ve Talimatında belirtilen standartları sağlayacak şekilde eğitim alırlar.
Öğrencilerimiz temel eğitimleri bitmeden veya bittikten sonra SHY-66 lisansına esas modül sınavlarına girebilirler. Tüm modül sınavları için başarı notu 100 üzerinden en az 75’tir.

SHY-147 mevzuatında B1 (Uçak Gövde Motor Bakımı) veya B2 (Uçak Elektrik Elektroniği-Aviyonik) lisans kategorileri için verilecek toplam temel eğitimin asgari süreleri 2400 saat olarak belirtilmiştir. Bu sürenin %50-60’ı teorik eğitim oranıdır. Modül konuları içerisinde yer alan uygulamalı eğitimlerin uygulama kısımları ise atölyeler, laboratuvarlar, bakım hangarı veya diğer bakım kuruluşlarında gerçekleştirilir. Bu kapsamda Atılım Üniversitesi’nin çok büyük bir avantajı bulunmaktadır. Esenboğa Havaalanında sahip olduğumuz Hangarımız  bundan böyle çok daha aktif bir şekilde kullanılacak ve Pratik eğitimlerimizin büyük bir kısmı bu hangarımızda ve özellikle pratik eğitimlerimiz için satın alınmış uçaklarımızın üzerinde gerçekleştirilecektir. 

SHY-147 Temel Eğitim Tanıma Sertifikası almak için neler gerekir?

SHY-147 B1 veya B2 sertifikasın almak için  öğrencinin  Eğitim Programındaki her bir modül dersine % 90 oranında devam etmesi gerekmektedir. Yani derslere devamlılık  zorunludur. Öğrencilerimizin , Temel Teorik Eğitimlerinin ardından Modül Sınavlarından da başarılı olmaları ve ardından pratik eğitimlerini yaparak pratik değerlendirmelerinden de başarılı olmaları gerekmektedir. 

SHY-147 Müfredatı Ne Zaman Uygulanacaktır?

2019 yılı YÖS sınavını müteakip  yükseköğretim eğitimine başlayacak öğrencilerimiz, 2019-2020 Sonbahar Döneminde bu eğitime geçecekler ve  SHY-147 nin kendilerine tanıdığı tüm avantajlardan faydalanabileceklerdir. Sivil Havacılık Yüksekokulumuza daha önceden girmiş olan öğrencilerimiz ise SHY-147 avantajlarından faydalanabilmek için okulumuzun sahip olduğu sınav yetkisi kapsamında açacağı modül sınavları ile üniversitemizde bu sınavlara girebilecekler ve başarılı olmaları şartı ile modül muafiyetlerini alabileceklerdir. SHY-147 sertifikasının ATILIM ÜNİVERSİTE’mize sağladığı en önemli avantajlardan birisi de şüphesiz Yüksekokulumuzda modül sınavları yapabilme yetkisine sahip olmamızdır. Sınav merkezi olarak aynı zamanda dışarıdan bu modül sınavlarına girmek isteyenlere de bu hizmeti verebilmekteyiz. 
Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak yaklaşık bir yılı aşkın yoğun bir çalışma sonuncunda, üniversitemiz Mütevelli Heyetimizin ve  Yönetimimizin özverili maddi ve manevi destekleri ile 10 Haziran 2019 tarihinde ülkemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından Atılım Üniversitesimiz SHY-147  Onaylı Temel Bakım Eğitimiyetkisine sahip olmuştur.