ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

APM102 - Hava Aracı Temel Bilgileri (3 + 0) 5

Hava aracı ve motor sınıflandırması, ağırlık dağılımı, atmosfer modeli, kanat, kaldırma ve sürüklenme katsayıları, kalkış mesafesi, kalkış süresi ve hızı, yavaşlama, iniş mesafesi, tırmanma açısı ve hızı, süzülme, seyir şartları ve hava aracı menzili, servis yüksekliği, seyir süresi, manevra, yük faktörü, hava aracı dönüş yarıçapı, turbojet motorla

APM104 - Havacılıkta İnsan Faktörleri (3 + 0) 5

Giriş, insan performansı ve limitleri, sosyal psikoloji, performansı etkileyen faktörler, fiziksel çevre, görevler, iletişim, insan hatası, çalışma alanındaki tehlikeler.

APM201 - Termodinamik ve Akışkanlar (3 + 2) 5

Özgül ağırlık ve yoğunluk, akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi, Bernoulli teoremi, Venturi, sıcaklık, ısı, ısı kapasitesi, özgül ısı, ısı geçişi, hacimsel genişleme, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, gazlar: ideal gaz yasaları, sabit hacim ve basınçta özgül ısılar, genişleyen gaz tarafından yapılan iş, izotermal adyabatik genişleme ve

APM203 - Hava Aracı Bakım Uygulamaları I (1 + 5) 8

Güvenlik önlemleri, havaaracı ve atölye, atölye uygulamaları, aletler, mühendislik çizimleri diyagramları ve standartları, bağlama ve kleranslar, perçinleme, borular ve hortumlar, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları.

APM205 - Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları (3 + 2) 5

Demir içeren malzemeler, demir içermeyen malzemeler, kompozit ve metalik-olmayan malzemeler, korozyon, bağlantı elemanları, borular ve bağlantıları, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları, elektrik kablo ve konektörleri.

APM211 - Havacılık Teknik Terminolojisi (3 + 0) 4

Havacılık İngilizcesi, konuşma ve dinleme, radyo haberleşmesi, telefon konuşması, hadise raporlama, takım elemanlarıyla haberleşme, hasar anlatımı, problemlere çözüm bulma, okuma ve yazma, tamir organizasyonu, parça siparişi, kullanma kılavuzu, teknik veri girişi.

APM204 - Hava Aracı Bakım Uygulamaları II (1 + 5) 8

Malzeme idamesi, kaynak eritme kaynağı lehim ve bağlama, hava aracı ağırlık ve dengesi, hava aracı idamesi ve hangarlanması, söküm muayene tamir ve montaj teknikleri, olağanüstü durumlar, bakım prosedürleri.

APM208 - Aerodinamik ve Uçuş Teorisi (2 + 2) 5

Atmosfer fiziği, uluslararası standart atmosfer, bir cisim etrafındaki hava akışı, sınır tabakası, laminer ve türbülent akışlar, serbest akış, yukarı doğru, aşağı doğru akış, vorteksler, durma noktası, terimler, kamburluk, veter, ortalama aerodinamik veter, profil sürüklenmesi, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi hücum açısı, kanat şekli ve

APM210 - Havacılık Mevzuatı (3 + 0) 4

Yasal çerçeve, bölüm-66, bakım elemanı sertifikasyonu, bölüm-145, bakım işletmeleri, Jar-Ops, ticari hava taşımacılığı, hava aracı sertifikasyonu, bölüm-M, yürürlükteki ulusal ve uluslararası isterler.

APM301 - Hava Aracı Yapıları (3 + 2) 5

Uçuşa elverişlilik isterleri, yapısal sınıflandırma, arıza koruma emniyetli ömür hata toleransı konseptleri, bölgesel ve istasyon bulgu sistemleri, stres, şekil değiştirme, eğilme, basma, kesme, burulma, çekme, çevresel stres yorulma, tahliye ve havalandırma, sistem montaj, yapısal montaj teknikleri: perçinleme, vidalama, yapıştırma, yüzey koruma

APM307 - Pervane (3 + 2) 7

Giriş, pervane yapısı, pervane hatve kontrolü, pervane senkronizasyonu, pervane buzlanma koruması, pervane bakımı, pervane idame ve koruması.

APM399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 13

Derslerde verilen konuların uygulaması.

APM405 - Bakım ve Güvenilirlilik Yönetimi (3 + 0) 5

Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

APM409 - Helikopter Yapıları (3 + 0) 5

Uçuş teorisi, döner kanat aerodinamiği, uçuş kontrol sistemleri, kanat takip ve titreşim analizi, dişli kutuları, gövde yapıları, ekipmanlar ve döşemeler, iniş takımı.

APM408 - Bakım Sonrası Uçuş Testi (3 + 0) 5

Test uçuşlarının amacı, uçuşa elverişlilik kılavuzu, test pilotları, sigorta teminatı, test uçuşu hazırlıkları, büyük sabit kanatlı uçaklar, döner kanatlılar, küçükuçaklar, eski ve eski askeri uçaklar, otocayro uçaklar, telsiz testi, uçuş sonrası raporlama.

APM406 - Helikopter Sistemleri (3 + 0) 5

Havalandırma, enstrümanlar/aviyonik sistemler, elektriksel güç, yangın koruma, yakıt sistemleri, hidrolik güç, buz ve yağmur koruması, ışıklar, pnömatik/vakum.

APM444 - Roket ve Füze Teknolojisi (3 + 0) 5

Roket ve füze teknolojisi için giriş bilgileri, atmosferden etkilenen tam ölçekli füzelerin sorunları, roket yakıtı, katı yakıtlı roketler, sıvı yakıtlı roket ve füzeler, yakıt kompozisyonu, yanma, yakıt çekirdeği, roket motorları, lüle akışı, roket performansı parametreleri, itki, itki katsayısı, karakteristik egzoz çıkış hızı, impuls,yanma odası

APM302 - Hava Aracı Sistemleri (3 + 2) 5

Havalandırma ve kabin basınçlandırma, enstrümanlar/aviyonik sistemler, elektriksel güç, yangın koruma, uçuş kontrol, yakıt sistemleri, hidrolik güç, buz ve yağmur, ışıklar, oksijen, pnömatik/vakum, su/atık, yerleşik bakım sistemleri.

APM308 - Pistonlu Motorlar (3 + 2) 5

Giriş, motor performansı, motor yapısı, motor yakıt sistemleri, çalıştırma ve ateşleme sistemleri, emme egzoz ve soğutma sistemleri, süperşarj/turboşarj, yağlar ve yakıtlar, yağlama sistemleri, motor gösterge sistemleri, motor montajı, motor idame ve koruması.

APM446 - Kompozit Malzemeler (3 + 0) 5

Kompozit malzemelerin temel özellikleri, Kompozit malzemelerde kullanılan matris malzemeler,Kompozit malzemelerde kullanılan takviye malzemeler, Kompozit malzemelerde matris-takviye malzeme arayüz, Kompozit malzemelerin üretim yöntemleri,Kompozit malzemelerin mekanik özellikleri,İleri düzey kompozit malzemeler

APM401 - Uygulamalı Gövde Bakımı (1 + 5) 7

Uçak sistemlerindeki veri yolları, veri yolunun bileşenleri ve işlevleri, yaygın veri yolu standartları, veri yolu protokolleri, aviyonik bilgisayarlar, uçak veri saklama sistemleri, uçak yazılım ve kontrolü hakkındaki konular, modern uçaklarda kullanılan gösterge aletlerinin prensipleri, fiber optik prensipleri ve uçaklardaki uygulamaları.

APM403 - Gaz Türbinli Motorların Temelleri (3 + 2) 6

Uçaklardaki elektrik üretiminin prensipleri, pillerin prensipleri ve kullanımı, uçak kabloları ve ilgili cihazların prensipleri ve kullanımı, kablolama işleri, güç kaynakları, aydınlatma sistemleri.

APM499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 13

Derslerde verilen konuların uygulaması.

APM402 - Uygulamalı Motor Bakımı (1 + 0) 7

Hava alığı, kompressörler, yanma odası, türbin, egzoz, yataklar ve contalar, yağlama sistemleri, yakıt sistemleri, hava sistemleri, başlatma ve ateşleme sistemleri, motor gösterge sistemleri, güç takviye sistemleri, turbo-prop motorlar, turbo-şaft motorlar.

APM404 - Gaz Türbinli Motor Sistemleri (1 + 5) 7

Hava aracı ölçüm aletlerinin (algılayıcılar/dönüştürücüler ve göstergeler) sökülmesi ve takılması, uçuş aletleri sistemlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.