Yapı Akustiği Araştırma Laboratuarı çalışma alanı kapsamında bulunan çalışmalar şunlardır;

 • Her türlü ses ve gürültü sorununa çözüm bulmak, bu amaçla gerektiğinde ölçü yapmak ve sonuç olarak gerekli proje, hesap ve raporları hazırlamak.
 • Yapı malzemelerinin Ses Yutma katsayılarını ölçmek.
 • Sesin ana işlev olduğu konser salonu ve benzeri yapıların Akustik Tasarım ve Projelerini yapmak.
 • Yine sesin önemli olduğu tarihi yapıların (dini yapılar ve benzerleri) akustik performansını araştırmak ve belirlemek.
 • Akustik danışmanlık.
 • Ses ile ilgili hacimlerin ve tarihi yapıların (fiziksel, ölçekli ve bilgisayar) modellemelerinin yapılması ve akustik ölçümlerini gerçekleştirmek.
 • Akustik rezonatörler ile ilgili çalışmaları yapmak ve üretimi doğrultusunda patentini almak, akustik malzeme tasarımı ve imalatı yapmak.
 • Cami, kilise, sinagoglar gibi farklı dini yapıların akustik özelliklerini araştırmak. Standardizasyon oluşturmak. Aynı mekanın birden fazla dini amaçlı kullanımı konusunu analiz etmek.
 • Sanayi ortaklığı projeleri oluşturmak; akustik yalıtım malzemesi üretmek gibi.
 • Atılım Üniversitesi öğrencilerine Akustik Eğitimi vermek
 • Sürekli Eğitim Merkezi ile Akustik Eğitimleri düzenlemek
 • Çevre Bakanlığı protokolü ile akustik uzman yetiştirmek
 • Yönetmeli çıkartılması çalışmalarında ekip olarak yer almak (Binaların gürültüden korunması yönetmeliği çıkartılmıştır). Şu anda yeni inşaatlarda bulunması zorunluluk getirildiği için “Akustik uzman ve akustik eğitmen” yetiştirme çalışmalarına katılmak.
 • Uluslararası projelerde yer almak
 • Uluslararası toplantılar ve yayınlara katılarak Üniversitenin tanıtımına katkıda bulunmak.