SE554 - Yazılım Kalite Yönetimi (3 + 0) 5

Yazılım kalite ve güvencesine giriş; yazılım kalite metrikleri; yazılım kalite güvencesi oluşturmak; konfigürasyon yönetimi; yazılım onaylama ve doğrulama; gözden geçirme, denetim ve kontrol; yazılım süreçlerinin geliştirme modelleri; yazılım test stratejileri ve test teknikleri; yazılım süreç geliştirme ve kalite metrikleri üzerine örnek çalışmala

SE550 - Yazılım Mühendisliği (3 + 0) 5

Yazılım mühendisliğine ve ilgili konulara giriş; yazılım süreç ve proje metrikleri; proje planlama; zamanlama ve takip etme; konfigürasyon yönetimi; yazılım kalite güvence; gereksinim analizi; veri akış diyagramları ve ilgili konular; tasarım kavramları ve yöntemleri; geliştirme; test yöntemleri ve stratejileri; nesneye yönelik kavramlar ve prensip

SE589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Yazılım tasarım ve geliştirme; proje belgeleme; literatür taraması ve yazılım geliştirme süreçlerini gerçekleştirme; her bir yüksek lisans öğrencisi, tez sunumundan en az bir dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermek durumundadır.

SE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Problem tanımı ve analizi; araştırma metodolojileri; literatür tarama; sistem geliştirme yaşam döngüsü; gereksinim analizi; tasarım; sınama; tez belgeleme.