SE654 - Yazılım Kalite Yönetiminde İleri Konular (3 + 0) 5

Yazılımın kalitesi ve kalite güvenceye giriş; yazılım kalite güvencesi bileşenleri; konfigürasyon yönetimi; yazılım gözden geçirme, inceleme ve denetimler; yazılım test stratejileri ve teknikleri; yazılım kalite standartları; sertifikasyon ve değerlendirme; yazılım süreç iyileştirme ve kalite ölçümleri ile ilgili çalışmaların tanıtılması; çevik ve

SE697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolündeki konu ve alanlar

SE650 - Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular (3 + 0) 5

Yazılım mühendisliğine ve ilgili konulara giriş; yazılım süreç ve proje metrikleri; proje planlama; zamanlama ve takip etme; konfigürasyon yönetimi; yazılım kalite güvence; gereksinim analizi; veri akış diyagramları ve ilgili konular; tasarım kavramları ve yöntemleri; geliştirme; test yöntemleri ve stratejileri; nesneye yönelik kavramlar ve prensip

SE689 - Yeterlik Sınavı (0 + 0) 30

Doktora programındaki zozunlu derslerden yeterlik sınavı.

SE691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Yazılım Mühendisliği alanında araştırma alanının belirleme

SE684 - Seminer (0 + 0) 5

Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

SE696 - Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar (0 + 0) 25

Doktora Tezi konusunda literatür taraması ve alan çalışmaları