Misyon

Ülkemizde, kamunun ve özel sektörün hukuk ve adalet alanlarında nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek, hukuki ve teknolojik donanıma sahip, uygulama bilgisi olan mezunlar vermektir.

Vizyon

Hukuk ve adalet hizmetleri sektöründe kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilen, bilimsel yöntemler ışığında temel hukuk bilgisi yanında, bilgisayar ve klavye laboratuvarı gibi uygulamaya hazırlama vasıtalarıyla öğrencileri mesleğe en iyi bir şekilde hazırlayan, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, öğrencileri mesleğe en iyi hazırlayan ve en çok tercih edilen Adalet programlarından biri olmaktır.