Dr. Öğr. Üyesi Abbas KILIÇ / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8035


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Temel Hak ve Özgürlükler, Seçim Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ / Meslek Yüksekokulu Müdürü

/ +90 (312) 586 8057


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Atiye BOSTANCIOĞLU

/ +90 (312) 586 8037


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Celal AKTAŞ

/ +90 (312) 586 8502


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Universitesi

Araştırma Konuları : ELT, Hukuk Çevirisi, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Materyali Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MANSUR

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Meral AYDIN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mustafa COŞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Kadir SEYFE

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Tekin POLAT

/ +90 (312) 586 80 00