Öğr. Gör. Dr. Abbas KILIÇ / Bölüm Başkanı

abbas.kilic@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8035


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasal Kurumlar ve İlkeler, Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Tarihi, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Hükümet Biçimleri, Temel Hak ve Özgürlükler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ / Meslek Yüksekokulu Müdürü

cengiz.kulaksiz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8057


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Celal AKTAŞ

celal.aktas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8502


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Universitesi

Araştırma Konuları : ELT, Hukuk Çevirisi, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Materyali Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Damla Gülseren SONGUR HACIGÜZELLER

damla.songur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8024


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Hasan Serdar HOŞ

serdar.hos@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8032


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnsancıl Hukuk, İnsan hakları, Hukuk ve Etik, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Kuramı, Hukuk Felsefesi, Haklı Savaş, Genel Devlet Teorisi, Spor Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Özalp TOZAN

ozalp.tozan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8343


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Donanım, Benzetim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Atiye BOSTANCIOĞLU

atiye.uygur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MANSUR

fatma.mansur@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mehmet BUKER

mehmet.buker@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Özgen HİNDİSTAN

ozgen.hindistan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Öznur NALÇINKAYA

oznur.nalcinkaya@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hale AKDAĞ YÜKSEL

hale.yuksel@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00