1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
ADA101 Hukukun Temel Kavramları
4
0
6
ADA103 Medeni Hukuk Bilgisi
4
0
6
ADA105 Yargı Örgütü ve Tebligat
2
0
4
ADA107 Klavye Kullanımı I
2
0
3
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 22 0 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II
2
0
2
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
ADA102 Medeni Usul Hukuku Bilgisi
3
0
5
ADA106 Ceza Hukuku Bilgisi
2
0
5
ADA108 Büro Yönetimi
2
0
3
ADA110 Klavye Kullanımı II
2
0
4
ADA104 Borçlar Hukuku Bilgisi
2
0
5
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 17 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
ADA201 Takip Hukuku Bilgisi I
3
0
5
ADA203 Ceza Usul Hukuku Bilgisi
2
0
4
ADA205 Yazı İşleri Mevzuatı
2
0
4
ADA207 Halkla İlişkiler ve İletişim
2
0
3
ADA209 Kamu Hukuku Bilgisi
3
0
5
ADA211 Klavye Kullanımı III
2
0
4
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 16 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
ADA202 Takip Hukuku Bilgisi II
2
0
4
ADA204 Cezaevleri İdaresi ve İnfaz Hukuku
2
0
4
ADA206 Ticaret Hukuku Bilgisi
3
0
5
ADA208 Muhasebe
2
0
4
ADA210 Adalet Bilgi Teknolojisi
2
0
4
ADA212 Mali Mevzuat Bilgisi
2
0
4
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 15 0 30