Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ERK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Rejyonel anestezi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş SÖZENER

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Böbrek Transplantasyonu, Karaciğer Transplantasyonu, İleri Laparoskopik Cerrahi, Hepapankreatikobiliyer Cerrahi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Uğurhan SEZER

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aslı DAĞLI

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Hücre Biyolojisi, Hücre Kültürü, Doku Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş