Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör Yardımcısı

serkan.eryilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8558


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Stokastik Süreçler, Güvenilirlik, Uygulamalı Olasılık.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Doç. Dr. Yılser DEVRİM / ARGEDA-TTO Direktörü

yilser.devrim@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8892


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Serkan BÜRKEN / TTO Müdürü

serkan.burken@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8800