Hızlandırma Programı ile yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adaylarını desteklemek, girişimcilerin iş fikirlerini ticari değere dönüştürülmesi sürecinde eğitim, mentörlük, danışmanlık vb. hizmetlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Program, eğitimler ve uzman mentörler ile girişimcilerin iş fikirlerini doğrulamalarını ve yatırımcı sunumuna hazır hale gelmelerini amaçlamaktadır. Program süresince mentörlük desteği verilerek, girişimcilerin iş planları doğrulanmaktadır. Aynı zamanda konusunda uzman kişilerden Kanvas İş Modeli, Yatırımcı Sunumu, Temel Finans, FSMH ve Döngüsel Ekonomi konusunda eğitimler verilmektedir. Eğitimler sırasında girişimciler eğer isterse Atılım Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezinden faydalanabilmektedir. Girişimcilerin iş fikirleri taahhütname ve ekiplerin arzu etmesi durumunda mentörleri ile imzalayacakları gizlilik sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmaktadır.

Program sonunda girişimciler yatırımcı sunumlarını gerçekleştirerek ve başarılı iş planları seçilmektedir. Ayrıca programı başarıyla tamamlayan girişimci adaylarının KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı üzerinden şirketleşmelerine destek verilmektedir.