ad.jpg

Atılım Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi 2016 Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır.

İş fikri olup nasıl hayata geçireceğini tam olarak bilmeyen girişimci adayı veya adaylarını öncelikle fikrini detaylandırarak hayata nasıl geçireceği konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek, sonrasında iş modellerini oluşturmalarında ve iş planlarını hazırlamalarında yardımcı olmak Atılım Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezinin öncelikli amaçlarıdır.

Detaylı iş planlarının girişimci adayları tarafından hazırlanması ile birlikte projeyi hayata geçirmek için gerekli olacak bütçe ve finans yapısı da şekillenmeye başlayacaktır. Bu doğrultuda girişimciliğe yönelik uygun destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılarak ilgili destek mekanizmalarının başvuru dosyalarının hazırlanmasında girişimci adaylarına destek sağlanmaktadır. Atılım Üniversitesi çalışanı ve öğrencilerinin dışında dışarıdan da başvuru yapabilecek girişimci adaylarının, Ön Kuluçka Merkezindeki işliklerden en az 3 en çok 12 ay faydalanabilmeleri için girişimcilikle ilgili ticarileşebilir bir projeleri olması gerekmektedir. İlgili projelerden AR-GE niteliği taşıyan projelere değerlendirme aşamasında öncelik verilmektedir.

32 işliği, bir toplantı odası, mutfağı ve ayrı tuvaleti olan merkezde kartlı geçiş sistemi ile yetkilendirilen girişimci adayları merkezi kullanabilmektedir. Girişimci adaylarının misafirleri önceden bildirilmek koşulu ile merkeze giriş yapabilmektedir. Ön Kuluçka Merkezinde internet, telefon altyapısı, sunum için perde ve projeksiyon ile çeşitli sunum ve çalışma materyalleri de girişimcilere sunulmaktadır. Bu hizmetlerden üniversitemizdeki TÜBİTAK destekli 1601 kodlu Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı katılımcıları da faydalanabilmektedir. Girişimcilik dersleri dönem içerisinde akşam saatlerinde haftada iki gün ve haftasonu gündüz olmak üzere üniversitemiz öğrencilerine kuluçka ve girişimcilik atmosferi içerisinde yine bu merkezde verilmektedir.

Girişimci adaylarının “Ön Kuluçka Merkezi Başvuru Formu” ile başvuru yapacakları merkezde, başvuru sayısına göre belirli periyodlarda “Değerlendirme Kurulu” toplanmaktadır. Ön Kuluçka Merkezi Değerlendirme Formundaki değerlendirme kriterlerine göre puanlaması yapılan girişimci adayları, 100 üzerinden 65’i geçmeleri durumunda doğrudan merkeze kabul edilmektedirler. 50- 64 arası puan alan girişimci adayları ise merkeze koşullu olarak kabul edilmektedirler. Projesi değerlendirme kurulunda kabul edilmeyen girişimci adaylarının daha iyi hazırlanarak Ön Kuluçka Merkezine tekrar başvuru yapma şansları bulunmaktadır.

Projesi kabul edilen girişimci adayları ile Ön Kuluçka Merkezi İşlik Tahsis Sözleşmesi imzalanmakta ve girişimci adaylarının önlem olarak kimlik fotokopileri alınmaktadır. İşlik Tahsis sözleşmesi imzalanan girişimci adayları Ön Kuluçka Merkezini kullanmaya başlamakta ve “Proje Gelişme ve Sonuç Raporu”nu doldururken projelerini de geliştirmektedir. Girişimci adaylarının Ön Kuluçka Merkezinde geçirdiği proje süresince aşağıdaki hizmetler ve imkânlar sağlanmaktadır:

 • Mentorluk
 • Girişimcilik Eğitimleri
 • Teknik Danışmanlık
 • Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı
 • Destek Programları Danışmanlığı
 • Finans ve Hukuk Danışmanlığı
 • Açık ofis
 • Teknik altyapı
 • İmkanlar dahilinde üniversite laboratuvarları
 • Kütüphane
 • Toplantı ve konferans salonu

Girişimci adayları Atılım Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezinde projelerini geliştirdiği süre boyunca aşağıdaki konularda araştırma yaparak iş planlarını oluşturmaktadırlar.

 • İş Fikriyle Oluşturulacak Ürün ve Hizmetler
 • İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
 • Hedef Sektör Analizi
 • Potansiyel Müşteri
 • Potansiyel Rakipleri ve Rekabet Stratejisi
 • Ürün Hizmet Satış Bedeli
 • Tahmini Satış Planları
 • Potansiyel Tedarikçileri
 • Dağıtım Kanalları
 • Ticari Beklenti ve Sürdürülebilirlik
 • Proje Bütçesi ve Finansal Analiz